دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 جیره نویسی در تغذیه طیور، افزایش تولید را به دنبال دارد
جیره نویسی در تغذیه طیور، افزایش تولید را به دنبال دارد منبع:روزنامه ابرار اقتصادی   جیره نویسی در تغذیه طیور افزایش تولید را به دنبال دارد. به طور کلی طیور به اندازه ای غذا می خورند که احتیاجات انرژی خود را تامین کند که در این صورت خوراک دادن به صورت اختیاری یا آزاد امری غیرمنطقی نخواهد بود.    جیره نویسی در تغذیه طیور افزایش تولید را به دنبال دارد.
به طور کلی طیور به اندازه ای غذا می خورند که احتیاجات انرژی خود را تامین کند که در این صورت خوراک دادن به صورت اختیاری یا آزاد امری غیرمنطقی نخواهد بود.
در مرغداریهای استان گلستان اصول جیره نویسی طیور از طرف مرغداران کمتر رعایت می شود و بیشتر به صورت دلخواه و سنتی طیور تغذیه می شوند.
جیره نویسی باید به نحوی تنظیم شود تا خوراک مصرفی روزانه تمام احتیاجات مغذی حیوان را به نحو مطلوب تامین کند.
ظرفیت دستگاه گوارش طیور محدود است ، ولذا تغییرات مربوط به مقدار خوراک در محدوده ظرفیت دستگاه گوارش نوسان پیدا می کند، بنابراین اگر جیره غذایی از نظر انرژی فقیر باشد حیوان نمی تواند به حدی غذا مصرف کند که احتیاجات انرژی خود را تامین کند.
هنگامی که ملاک اصلی جیره را غلظت انرژی قرار دهیم در جیره نویسی عملی سطح انرژی باید مشخص شده و سپس سایر مواد مغذی را نسبت به سطح انرژی تنظیم کنیم ، به نحوی که با مقدار خوراک مورد انتظار احتیاجات مواد مغذی برای تولید گوشت و تخم مرغ تامین شود.
جیره های پرانرژی معمولا بازده بیشتری دارند اما از طرفی در حالت خوراک دادن به صورت آزاد ممکن است مقدار خوراک مصرفی از احتیاجات انرژی تجاوز کند.
لازم به ذکر است از شرایط محیطی پرورش گونه های طیور، احتیاجات مغذی برای هر نژاد و نوع تولید از معیارهای انرژی به منظور پایه گذاری اصولی در احتیاجات مغذی طیور می باشد.
از آنجایی که فراهم آوردن شرایط محیطی مطلوب برای پرورش طیور در این صنعت امکان پذیر و اقتصادی بوده در جیره نویسی طیور وبرنامه های تغذیه ای طیور به راحتی می توان طبق توصیه های مخصوص هر نژاد عمل کرد.
با افزایش گرمای محیط به ازای هر درجه سانتیگراد از ناحیه آسایش به بالا مقدار خوراک مصرفی ۵.۱ درصد کاهش پیدا می کند.
برای جوجه های گوشتی ، سرعت رشد و رسیدن به وزن مناسب برای فروش مد نظر بوده که برای این امر محدودیت غذایی وجود ندارد و باید گله را به خوردن غذایی بیشتر تحریک کرد.
در تغذیه طیور وقتی صحبت از پروتئین می شود در واقع احتیاجات اسیدهای آمینه را می بایست در نظر گرفت ، چون جذب پروتئین از روده به صورت اسیدهای آمینه صورت می گیرد.
در جیره نویسی طیور، پروتئین ومقادیر اسیدهای آمینه و نسبت هر یک از آنها به انرژی اهمیت زیادی دارد و برای حصول حداکثر بازده جیره ـ نویسی به جای پروتئین باید اسیدهای آمینه را تنظیم کرد.
بازدهی جیره های غذایی به سطح انرژی ، پروتئین و نسبت انرژی به پروتئین بستگی دارد.
کارشناس دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی گلستان

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام