مقدمه
در پرورش طيور، تغذيه درست و تهيه خوراک مناسب، مهمترين نکته است. زيرا تغذيه خوب، سلامت طيور و بالاترين توليد گوشت و تخم مرغ را به همراه دارد. براى رسيدن به بالاترين توليد بايد جيره غذايى طيور براساس نيازهاى غذايى حيوان باشد. اين جيره غذايى براساس سن، جنس، نوع توليد و … تهيه مى شود. آزمايش هاى انجام شده نشان مى دهد که طيور، دست کم به چهل ماده غذايى ضرورى نياز دارند. اين ماده هاى غذايى بايد به اندازه کافى و به نسبتى مناسب با يکديگر در جيره غذايى طيور وجود داشته باشند. به طورى که بيشترين سرعت رشد، مناسب ترين تعداد تخمگذارى و توليد مثل را در طيور به وجود آورند. يک جيره غذايى خوب، بالاترين بازدهى استفاده از غذا را به دنبال دارد.

اکنون به برخى از اين ماده هاى غذايى ضرورى تغذيه اى اشاره مى کنيم: مواد غذايى ضرورى الف مواد انرژى زا ماده هايى هستند که انرژى لازم را براى سوخت و ساز بدن فراهم مى کنند. اين ماده ها، اصلى ترين قسمت جيره غذايى را تشکيل مى دهند. از سوختن کربوهيدرات هايى مانند نشاسته و چربى ها، انرژى لازم براى سوخت و ساز بدن فراهم مى شوند. ب - پروتئين اين ماده، گران ترين و مهم ترين بخش جيره غذايى طيور است، جيره غذايى طيور بايد پروتئين کافى و برابر با نياز حيوان وجود داشته باشد. لازم است که اسيد آمينه هاى ضرورى در جيره غذايى در نظر گرفته شوند. ج - اسيدهاى چرب ضرورى اين مواد براى سلامتى و رشد طيور اهميت زيادى دارند. مرغداران و روستاييان عزيز توجه کنند که اين مواد بايد در جيره غذايى طيور وجود داشته باشد. د - ويتامين ها ويتامين هاى محلول در چربى مانند ويتامين آ، د، اى و کا. ويتامين هاى محلول در آب مانند ويتامين ث، ب۱، ب۲، ب۶ و ب ۱۲ بايد در جيره غذايى طيور در نظر گرفته شوند. - مواد معدنى مواد معدنى مانند کلسيم، فسفر، سديم، پتاسيم، منيزيم و گوگرد در جيره غذايى طيور، مهم هستند. به علاوه، موادى مانند آهن، مس، کبالت و روى نيز بايد در جيره غذايى در نظر گرفته شوندخوراک هايى که داراى اين ماده هاى غذايى ضرورى هستند، به پنج دسته تقسيم مى شوند: خوراک هاى انرژى زا اين دسته شامل غلات دانه اى مانند ذرت، جو، گندم، يولاف، چاودار و سورگوم هستند. کامل کننده يا مکمل هاى پروتئينى مکمل هاى پروتئينى، ممکن است حيوانى يا گياهى باشد. × مکمل هاى پروتئينى گياهى: کنجاله سويا، کنجاله برزک، کنجاله تخم پنبه، کنجاله بادام زمينى، کنجاله ذرت، کنجاله سورگوم و کنجاله کنجد از اين مکمل ها هستند. × مکمل هاى پروتئينى حيوانى: شامل بافت هاى حيوانى مانند پودر گوشت، پودرخون و پودر گوشت و استخوان مى شود. همچنين فرآورده هاى ماهى، مانند پودر ماهى و فرآورده هاى شير مانند شير پس چرخ خشک، شير کامل خشک، دوغ خشک و آب پنير از اين مکمل ها هستند. مکمل هاى مواد معدنى اين مکمل ها، شامل پودر استخوان بخار داده شده، کربنات کلسيم و دى کلسيم فسفات هستند. مکمل هاى ويتامينى مکمل هاى ويتامينى به شکل دارويى در بازار موجود هستند. مواد افزودنى آنتى بيوتيک ها و داروها، جزو مواد افزودنى به حساب مى آيند. بنابراين مواد خوراکى که براى طيور استفاده مى شوند يا منشا گياهى دارند و يا با منشأ حيوانى هستند. تهيه و نگهدارى درست اين مواد خوراکى، کار بسيار مهمى است. چون بر توليدات، اثر زيادى مى گذارند منبع irantarvij.ir