دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 اثر بتائین در کاهش استرس گرمایی
 

اثر بتائین در کاهش استرس گرمایی

  بتائین، یک عصاره گیاهی طبیعی است که میتواند  اثرات منفی  استرس گرمایی را در طیورجبران کند. در جدید ترین تحقیقات انجام شده توسط بخش تغذیه  دامی  شرکت دانیسکو نشان داده شد که اضافه کردن بتائین به جیره طیور میتواند ضریب تبدیل غذایی را به میزان% 5/6 بهبود دهد.
آزمایشات انجام شده در یونان و خاور میانه در شرایطی که پرنده در معرض  دمای  26 درجه تا 42 درجه سانتیگراد قرار داشت نشان داد که  خوراک حاوی بتائین بطور معنی داری ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن بدن را به وسیله  جلوگیری از دهید راتاسیون (از دست دادن آب) و حمایت  از تداوم مصرف خوراک بهبود می بخشد.فرایندی که طیور برای کنترل میزان آب مصرفی  طی میکنند، مقدار انرژی بالایی مصرف میکند.در  این زمینه  بتائین  که  یک عامل  اسمولیت است طیور را برای نگهداری آب کافی  حمایت میکند.بنابراین با استفاده از بتائین پرنده قادر به نگداری آب میگردد و انرژی بیشتری را صرف رشد می نماید.در جریان یک آزمایش دانشگاهی در یونان،هنگامی که دمای محیط به 40 درجه رسیده بود  با استفاده از بتائین در جیره،
ضریب تبدیل غذایی به میزان 6% کاهش یافت(کنترل =84/1در مقابل بتافین=73/1 )همچنین وزن بدن این پرندگان به میزان 6/3% افزایش یافت(کنترل=92/1kg در مقابل بتائین=99/1 kg)
در یک آزمایش فارمی در فلسطین اشغالی در یک دوره 41 روزه در دمای 34 درجه  و رطوبت 70% ضریب تبدیل غذایی جوجه های تغذیه شده با بتائین به میزان 9/2% بهبود یافت (کنترل=77/1 در مقابل بتائین=72/1)و وزن بدن به میزان 2% افزایش پیدا کرد(کنترل95/1kg در مقابل بتائین=99/1).
بتائین همچنین به عنوان یک عامل  متیل دهنده عمل میکند که میتواند جایگزین بخشی از متیونین جیره گردد.در هر دو آزمایش فوق  با استفاده از بتائین مقداری از متیونین جیره  کاهش یافته بود،به طوری که یک فرصت مناسب جهت کاهش قیمت تمام  شده خوراک را در کنار پرورش  بهتر به دنبال داشت.
در یک تحقیق دانشگاهی دیگر در کشور مصر دمای سالن بین 26 درجه تا 42 درجه متغیر بود و جوجه گوشتی سطوح مختلف بتائین  را مصرف نمودند.بعد از 49 روز نتایج  نشان داد که خوراک حاوی بتائین ضریب تبدیل غذایی را بیش از 11% بهبود بخشید (کنترل 01/2در مقابل بتائین 81/1)و وزن نهایی بالای 2/12% افزایش پیدا نمود (کنترل =05/2kgدر مقابل بتائین =3/2 kg) زمانیکه از دکتر میلان هرابی از بخش تغذیه دامی شرکت دانبسکو درباره دست آوردهایش سوال کردند ایشان اظهار داشت :خسارات  و صدمات وارده بر عملکرد طیور در طی استرس گرمایی موجبات سود و زیان تولیدکننده را فراهم میکند به طوری که استرس گرمایی  یک مرز اقتصادی است که مقابله با آن باعث سود آوری خواهد شد و این ضرر هایی که به تولید کننده میرسد ناشی از درجه حرارت های بسیار بالای محیطی است و شواهد دال بر این مطلب است که در چنین شرایط بحرانی بتائین میتواند یک محصول بسیار استراتژیک باشد .

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام

   از :مهندس سردار حسن زاده (برگرفته از نشریه دنیای کشت‌ و صنعت)
Referance:WORLD POULTRY,Elsevier 2002,Vol.18,No.6