دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 چگونگی بیمار شدن گربه ها توسط آنفلوآنزای طیور :
 

چگونگی بیمار شدن گربه ها توسط آنفلوآنزای طیور :

 

بر اساس اخبار منتشره در هفته اخیر در مجله Science ، گربه ها مستعد بیماری توسط ویروس H5N1 آنفلوآنزای طیور میباشند . گربه هاهمچنین میتوانند این ویروس را در میان یکدیگر منتشر کنند .

ولی کارشناسان معتقدند که با توجه به آزمایشات صورت گرفته ، خطری در مورد ابتلای انسان از طریق گربه ها وجود ندارد .

تیم تحقیقاتی Thijus Kuiken در مرکز بهداشتی Erasmus در روتردام طی گزارشی بیان نمودند که برخی از گربه ها از نوعی ویروس غیر طبیعی آنفلوآنزا کشته شده اند . بر اساس تحقیقات این گروه ، گربه ها بحالت عادی مستعد بیمار شدن با ویروس نوع A این بیماری نمیباشند .

این در حالی است که بر اساس گزارشات رسیده ، در ناحیه ایی که طیور با ویروس H5N1 بیمار شده بودند ، پانزده گربه خانگی آلوده به همین ویروس شناسایی شدند . بر طبق گزارشات رسیده ، یکی از گربه ها با چند مرغ تغذیه شده بود . این گزارش در پایان اضافه میکند که چهارده عدد از این گربه ها مرده اند .

تیم تحقیقاتی Kuiken در آزمایشی ، شرایط بیماری را در آزمایشگاه شبیه سازی کردند . این گروه ، این شبیه سازی را با تغذیه گربه ها توسط مرغهای بیمار انجام دادند .تمامی گربه ها پس از تغذیه بیماری را در ریه های خود گسترش دادند . این التهاب در برخی از گربه ها شدیدتر و در برخی نیز کمتر بود . پس از شش روز یکی از گربه ها در اثر این بیماری مرد .

پس از اثبات انتقال ویروس بیماری زای H5N1 از پرندگان به گربه ها ، گروه تحقیقاتی Kuiken در صدد برآمدند تا امکان انتقال این بیماری در میان گربه ها را نیز مورد بررسی قرار دهند .

مسئولین این گروه تحقیقاتی لزوم انجام این تحقیقات را سلامتی گربه ها بیان کردند . به گفته مسئولین این گروه گربه ها در معرض خطر ابتلا به ویروس H5N1 هستند . آنها با این ویروس بیمار میشوند و سپس می میرند .

دومین دلیل لزوم انجام این تحقیقات از نظر مسئولین این گروه ، بازنگری مبانی همه گیرشناسی ویروس H5N1 در این منطقه میباشد . دلیل این کار نیز عدم بررسی ویروس H5N1 تا این زمان در گربه ها بوده است . زیرا تاکنون گربه ها ، خطری برای ابتلای انسان به بیماری آنفلوآنزای طیور نبوده است .

در واقع نگرانی اصلی این است که ، این ویروس ممکن است برای انتقال به انسان خود را سازگار نماید . پس از آن ممکن است براحتی از انسانی به انسان دیگر منتقل شود و در نهایت در انسان گسترش یابد .

مسئولین تیم تحقیقاتی Kuiken بیان نمودند که :

حقیقت اینست که ویروسی که سبب بیماری در گربه ها شده است ، فرصت مناسبی را یافته است تا برای تکثیر در میان پستانداران به سازگاری برسد . این سازگاری خطری جدی در جهت بحالت پاندمیک درآمدن بیماری آنفلوآنزا در میان انسانهاست .

اخبار رسیده ، مبنی بر این است که در ماه گذشته مواردی از ابتلای خوکها به این ویروس در WHO ثبت شده است .

یکی از مسئولین بخش نظارت و واکنش در برابر بیماریهای قابل انتقال WHO گفت :

دستاوردهای اخیر مسلما موضوع را پیچیده تر میکند . یافته های اخیر نشان میدهد که ویروس شناسایی شده نوعی ویروس غیرعادی است .

وی خاطرنشان کرد که این ویروس نه تنها هر روزه میزبان جدیدی پیدا میکند ، بلکه روز به روز بر قدرت بیماری زایی آن افزوده میشود .

وی همچنین اضافه نمود که :

ویروسهایی با بیماری زایی بالاتر اخیرا در اردک اهلی آبزی جدا شده است ( Isolation ) . در وضعیت عادی ، اردکها بعنوان نوعی از پرندگان آبزی با سروتیپهایی از این ویروس با قدرت بیماری زایی کمتر آلوده میشوند ، ولی اطلاعات مخابره شده از چین بوضوح بیان میکند که ردپای نوعی دیگر از این ویروس در اردکها یافت شده است . بنابراین ، ویروس فوق سرشار از موارد غیر عادی است .

Richard Webby که همواره با گروه خود در ساخت واکسن آنفلوآنزای طیور فعالیت میکنند به مجله Scientist گفت :

ما نمیتوانیم نشانه های دقیق این بیماری را با اطمینان بیان کنیم . اگر موضوع بیمار شدن گربه ها با این ویروس صحت داشته باشد ، بنظر میرسد که مهمترین موضوع نگران کننده را های دیگر انتشار ویروس در اطراف باشد . Webby در بخش بیماریهای عفونی بیمارستان کودکان St . Jude گفت :

نگرانی اصلی انتشار این خبر ، مستعد بودن گربه ها در گرفتن این بیماری نبوده است . حقیقت اینست که این ویروس میتواند میزبانان مختلفی را آلوده کند . این آلودگیهای مختلف میتواند سبب تکامل این ژنها و انتقال موثرتر آنها به انسان شوند .

بنابراین ، اطلاعات دریافت شده از مطالعه گربه ها ، نبایستی نادیده گرفته شود . اگرچه مقایسه پتانسیل ایجاد اپیدمی در خوکها و انسانها ، مشخص میسازد که در حال حاضر نمیتوان زنگ خطری را در جهت آلودگی شدید انسانها به صدا درآورد .

 

منبع :   

مجله Science .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

با تشکر از :

دکتر مهرداد اسحاق حسینی .

 

مهرماه یکهزار و سیصد و شتاد و چهار .

 

تغییر آنگاه شروع میشود که فردی پله بعدی را ببیند .

ویلیام درایت