دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بیماری سرسیاه در طیور
بیماری سرسیاه در طیور بیماری سرسیاه نخستین بار در سال ۱۸۹۳ در ایالت ردایلند مشاهده شد و در سرتاسر قاره امریکا انتشار یافت و بزودی در سایر کشورها هم گزارش شد. این بیماری به صنعت بوقلمون در نیواینگلند آسیب جدی رساند. بیماری سرسیاه در بوقلمون ها تلفات زیادی را موجب می شود و میزان مرگ و میر گله به ۱۰۰% هم می رسد. در مرغ ها میزان مرگ ومیر بیماری سرسیاه ۲۰-۱۰% خواهد بود اما شدت بیماری خیلی زیاد است.
مطابق تحقیقات اولیه عامل بیماری سرسیاه Histomonas meleagridis یک تک یاخته وابسته به Entamoeba histolytica, Giardia lamblia و Trichomonas می باشد.
مشابه سایر پارازیت ها سیکل زندگی این تک یاخته پیچیده است و این تک یاخته Heterakis gallinarum کرم عادی سکوم را به عنوان میزبان واسطه گرفتار می کند.
باکتری های ضروری برای بیماری زایی هیستوموناس عبارتند از: Escherichia coli, Bacillus subtilis و گونه های Clostridium .
با ایجاد تغییر در نحوه مدیریت و پرورش این بیماری کنترل شد اما تا قبل از تولید محصولات آنتی هیستومونال، بیماری سرسیاه همچنان باعث مرگ و میر در گله های بوقلمون شد.
پس از شیوع ناگهانی موارد ابتلای بیماری در مرغ و بوقلمون ها در ایالات متحده و اروپا مصرف محصولات نیترومیدازول قدغن شد. ایمنی با واکسیناسیون، روش مناسبی برای پیشگیری از این بیماری نیست چرا که پرندگان پس از ابتلا به این بیماری ، به عفونت دوباره مقاوم نیستند.
مطابق بررسی های اخیر، هیستومونیازیس سریعاً در گله بوقلمون از طریق تماس مستقیم پرندگان گسترش می یابد و احتمالاً پرندگان به پدیده Cloacal drinking (جذب مایعات از طریق کلواک) مبتلا می شوند.
انتقال مستقیم این بیماری در گله های مرغ اثبات نشده است و منبع عفونت عمدتاً از طریق H. gallinarum می باشد.
دارو یا واکسنی برای درمان این بیماری وجود ندارد و پیشگیری از بیماری بایستی از طریق مدیریت مناسب و کنترل کرم ها انجام بگ  یرد. اداره کل دامپزشکی استان گلستان