دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 خصوصیات عمومی ضدعفونی کننده ها
 

خصوصیات عمومی ضدعفونی کننده ها

 

نام مقاله :

خصوصیات عمومی ضدعفونی کننده ها .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

تاریخ :

آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار خورشیدی .

 

الکل ها :

این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :

Isopropyl و یا Ethyl Alcohol میباشند .

خصوصیات عمومی این دسته از ضدعفونی کننده ها عبارتند از :

ü      از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .

ü      سبب پوسیدگی مجاری و سطوح ضدعفونی شده نمی شود .

ü      قابل اشتعال می باشد .

ü      در حضور مواد ارگانیک ، فعالیت محدودی دارند .

ü      بدلیل تبخیر بالا ، پس مانده کمی دارند .

ü      برای استفاده عمومی در هچری مقرون به صرفه نیست ( قیمت بسیار بالا ) .

ü      برای ضدعفونی وسایل و یا سایر اشیاء کوچک بسیار مناسب است .

ü      در جهت تاثیرگذاری ، بایستی با غلظت 70 تا 95 درصد استفاده شوند .

 

هالوژن ها :

این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :

Iodines و یا Hypocholorites میباشند .

خصوصیات عمومی این دسته از ضدعفونی کننده ها عبارتند از :

ü      از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .

ü      در برخی از موارد سبب پوسیدگی شده اند .

ü      در حضور مواد ارگانیک ، فعالیت محدودی دارند .

ü      پس مانده های این دسته از مواد فعالیت ناچیزی دارند .

ü      به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .

ü      برای ضدعفونی وسایل کوچک ، میتوان از غلظت کمی از ایندسته مواد استفاده کرد .

ü      این دسته از ضدعفونی کننده ها قیمت پائینی دارند ، اما بایستی در مقادیر بالا استفاده شوند .

 

ترکیبات چهارتایی آمونیوم :

ü      از دسته میکروب کشهایی هستند که وسیع الطیف نیستند .

ü      این دسته از مواد ضدعفونی کننده ، بر علیه باکتری های گیاهان ، قارچ ها و ویروسها موثر هستند می باشند .

ü      به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .

ü      فعالیت پس مانده های این ترکیبات ، با پاکسازی مجدد به حداقل می رسد .

ü      این دسته ترکیبات در حضور مواد صابونی ، ضدعفونی کننده ها و آب های سخت اثر بخشی محدودی دارند .

ü      این مواد تحریک کنندگی کمی دارند .

ü      در حضور مواد ارگانیک تاثیر پذیری کمی دارند .

ü      ضدعفونی کننده های مناسبی در جهت استفاده در سطوح تمیز می باشند .

ü      قیمت پائینی دارند .

 

فنولیک ها ( منفرد و یا چندگانه ) :

ü      از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .

ü      به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .

ü      این دسته از ضدعفونی کننده ها در حضور مواد ارگانیک نیز ، تاثیر پذیری بالایی دارند .

ü      تاثیر پس مانده های این ترکیبات نیز مفید است .

ü      قیمت آنها نیز متوسط تا پائین میباشد .

 

Coal Tar Distillates :

این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :

 

اسید سیتریک و Cresol می باشند .

ü      از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .

ü      در غلظت های بالا ، میتواند سمی باشد .

ü      فعالیت پس مانده های این ترکیبات بسیار بالاست .

ü      فعالیت این دسته از ترکیبات در حضور مواد ارگانیک نیز ، بسیار خوب است .

ü      بدلیل انتشار گازهای سمی ، استفاده از این ترکیبات در نزدیکی تخم مرغ ها و یا جوجه ها مناسب نمی باشد .

ü      این دسته از ترکیبات ، نسبتا گران میباشند .

 

آلدهیدها :

این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :

Glutaral Dehyde می باشند .

ü      از دسته میکروب کشهای وسیع الطیف میباشد .

ü      به میزان بسیار اندکی خاصیت سمی بودن را دارا میباشند .

ü      این دسته از ترکیبات ، نسبتا گران میباشند .

ü      فعالیت پس مانده های آن نیز به حدی کم میباشد که اهمیتی ندارند .

 

ضدعفونی کننده های Oxidizing :

این دسته از ضدعفونی کننده ها ، شامل موادی مانند :

پراکسید هیدروژن و پرمنگنات پتاسیم می باشند .

ü      از دسته میکروب کشهای نسبتا وسیع الطیف میباشد .

ü      این دسته از ضدعفونی کننده ها در حضور مواد ارگانیک کاملا موثر هستند .

ü      به میزان کمی سمی می باشند .

ü      این ضدعفونی کننده ها موادی عالی برای عملیات پاکسازی میباشند .

ü      فعالیت پس مانده های این مواد بسیار کم است .

ü      موادی نسبتا گران میباشند .

 

 

منبع :

American Egg And Poultry Association

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام

.