دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 تغییر شکلی کوچک در ویروس آنفلونزای مرغی نگرانی انتقال انسانی آن را بیشتر کرده است
 

تغییر شکلی کوچک در ویروس آنفلونزای مرغی نگرانی انتقال انسانی آن را بیشتر کرده است

  کارشناسان در امور بهداشتی و درمانی در مورد آنچه که تغییری در ماهیت ویروس مرگبار آنفلونزای مرغی توصیف میکنند ابراز نگرانی کرده اند، اما میگویند هنوز خیلی زود است بتوان گفت این تغییر شکل ژنتیک چه اثری بر انسان خواهد گذاشت.  مقامات سازمان جهانی بهداشت میگویند در جریان آزمایش هائی که از دو قربانی آنفلونزای مرغی در ترکیه بعمل آمد، تغییر شکلی اندک را در ویروس H5N1 کشف کرده اند. به گفته آنان این تغییر شکل مشابه تغییر شکلی است که سه سال پیش در جریان شیوع آنفلونزای مرغی در هنگ کنگ، و نیز شیوع سال گذشته آن در ویتنام کشف شد. مقامات سازمان جهانی بهداشت میگویند هنوز نشانه ای قاطع پیدا نشده است که از انتقال مستقیم ویروس آنفلونزای مرغی از انسان به انسان حکایت داشته باشد. به گفته این مقامات، تمامی موار ابتلای انسانی آنفلونزای مرغی ناشی از تماس با پرندگان بیمار بوده است. تا این اواخر مرگ های ناشی از بیماری آنفلونزای مرغی در آسیا رخ میداد. اما سه مورد اخیر مرگ های ناشی از این بیماری در ترکیه دولت های اروپائی را به اتخاذ تدابیر احتیاطی بیشتری واداشته است.  در همین حال بانک جهانی نیز پانصد میلیون دلار را برای تدابیر احتیاطی و آمادگی های بیشتر در مبارزه علیه بیماری آنفلونزای مرغی اختصاص داده است .