دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 مقدماتی بر بیماری های عفونی آبله
 مقدماتی بر بیماری های عفونی

 

آبله

آبله یک بیماری ویروسی است که با ضایعات فلس مانند در روی پوست قسمت های بدون پر بدن و یا با خطوط دیفتریک غشایی در روی دهان و راه های هوایی مشخص می شود . آلودگی با ویروس آبله طیور موجب کاهش رشد و بازده غذایی و نیز کاهش سریع تخم شود . آبله ممکن است در هر سنی پرنده را درگیر کند . روش انتقال آن از طریق تماس مستقیم با جوجه ها یا پشه های آلوده می باشد .

 

کوکسیدیوز

یک بیماری تک یاخته ای است که با اسهال و آنتریت در طیور شناخته می شود . برخلاف سایر میکروارگانیسم های آلوده کننده طیور ،کوکسیدیاها را هر جایی که طیور در آن پرورش می یابند، می توان یافت. کوکسید یوز می تواند به صورت خیلی خفیف تا خیلی شدید بروز نماید . سویه های خاص از کوکسیدیاها به طور گوناگون پرنده را مبتلا می سازند که این باعث تفاوت در علائم می شود . به هر حال در کوکسیدیوز یکی یا چند تا از علائم ذیل دیده می شود :

اسهال خونی ، مرگ و میر بالا، لاغری ، کاهش مشهود در مصرف غذا ، اسهال و کاهش در تولید تخم در مرغان تخم گذار و سستی عمومی .

به طور معمول در دو جیره غذایی طیور کوکسیدیواستات اضافه می گردد و به علاوه واکسن زنده آن نیز موجود می باشد .

 

برونشیت عفونی طیور

برونشیت عفونی واگیرترین بیماری تنفسی طیور است .ویروس برونشیت عفونی مقاومت متوسطی داشته و توسط ضدعفونی کننده های معمولی از بین می رود .برونشیت عفونی فقط در جوجه ها رخ می دهد (برونشیت عفونی از برونشیت بلدرچین باب وایت را مبتلا می کند متفاوت است .) جوجه ها در تمام سنین به برونشیت عفونی حساس اند . در مرغان تخمگذار با علائم تنفسی (و تنفس با دهان باز ، عطسه ، سرفه ) و کاهش آشکار تولید تخم همراه است . کیفیت تخم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد . کیفیت پوسته ضعیف و نامنظمی های پوسته (پوسته نرم و شکننده ) ممکن است مدت طولانی بعد از شیوع بیماری باقی بماند . جوجه هایی که به برونشیت عفونی خصوصاً در هفته های اول زندگی آلوده می شوند ممکن است هرگز تخمگذار خوبی نشوند. درمان موثری برای برونشیت عفونی وجود ندارد . اگر چه استفاده از آنتی بیوتیک به مدت 5-3 روز بعد از بیماری ممکن است در جلوگیری از بیماری میتوان از واکسن استفاده نمود . اما واکسن فقط زمانی که از همان سروتیپ موجود در منطقه استفاده شده باشد ، موثر واقع می شود . واکسن برونشیت عفونی اغلب با واکسن نیوکاسل همراه بوده و دریک ویال قرار دارند .   نیوکاسل

بیماری نیوکاسل توسط ویروس ایجاد میشود . ویروس نیوکاسل پاتوژنسیته های متفاوت داشته و به لنتوژنیک (کم حدت) مزوژنیک (حدت متوسط) و ولوژنیک (حدت زیاد) تقسیم شده است . بیماری نیوکاسل بوسیله وقوع ناگهانی وشیوع سریع در گله مشخص می شود . علائم بالینی در گله های تخمگذار بالغ میتواند شامل خمودگی ، فقدان اشتها و کاهش آب مصرفی و کاهش قابل توجه در تولید تخم باشد .

تولید میتواند به صفر هم برسد . دوره بیماری 14-10 روز طول میکشد ولی طیور تا 6-5 هفته بعد به تولید کامل بر نمیگردند . درمانی برای این بیماری وجود ندارد . آنتی بیوتیکها را میتوان به مدت 5-3 روز برای جلوگیری از عفونت ثانویه داد . جوجه ها و بوقلمون ها می توانند توسط واکسن در مقابل بیماری نیوکاسل ایمن شوند.

 

آنفولانزای طیور

آنفوانزای طیور یک بیماری ویروسی است که دستگاه های عصبی ، هاضمه و تنفسی تعدادی از گونه های پرندگان را مبتلا می کند . ویروس آنفلوانزای طیور به وسیله شدت بیماری که ایجاد می کند طبقه بندی می شود و شامل سویه های فاقد پاتوژنیستی و پاتوژنیستی زیاد است . شکل دارای پاتوژنیستی کم باعث علائم تنفسی (عطسه و سرفه ) و اسهال می شود. میزان مرگ و میر معمولاً پایین است . شکل با پاتوژنیسته زیاد باعث تورم صورت ،سیانوز ، استرس تنفسی و دهیدراتاسیون می شود . نقاط سفید و قرمز تیره (ایسکمی ، سیانوز) در روی تاج و پای جوجه ها دیده می شود . مرگ و میر بین کم تا 100 درصد متغیر است . کاهش تولید تخم وابسته به شدت بیماری است و می تواند شدید باشد . برای آنفوانزا درمان اختصاصی وجود ندارد . ترجیحاً بهبودی خود بخودی است . پرندگانی که 7 روز بعد از عفونت کشتار می شود، دلیل واضحی برای نشان دادن بیماری در آنها وجود ندارد . گله های آلوده باید در جایی که هستند قرنطینه شوند . قرنطینه باید تا زمانی که گله می خواهد از سالن خارج شود ادامه یابد . دوره بیماری 14-10 روز است ، اما پرندگان بهبود یافته ویروس را تا 3 هفته در مدفوع دفع می کنند . تخم این مرغان برای مصرف سالم است ، ولی پوسته باید شسته شده و بهداشتی شود . بستر و کود طیور باید قبل از اینکه در زمین های زراعی به کار رود ، به صورت کامپوست در بیاید .

 

آنسفالومیلیت طیور

این بیماری ویروسی پرندگان جوان را مبتلا می سازد . این بیماری با ترمور و عدم هماهنگی به خصوص در سر وگردن جوجه ها و افزایش سطح مرگ و میر مشخص می شود . جوجه های بهبود یافته بعد از بلوغ جنسی ممکن است دچار کاتاراکت شوند . در مرغان مبتلا کاهش در تولید تخم و جوجه در آوری قابل ذکر است . مرغان تخمگذار علائم بالینی را زمانی نشان می دهند که عفونت وارد گله شده است . اگرچه میزان تولید با یک کاهش تدریجی در تولید تخم که بیش از 2 هفته به طول نمی کشد همراه می باشد . در گله های مادر کاهش در جوجه در آوری قابل توجه است . درمان موثری برای AE وجود ندارد . همه مادران جایگزین و پولت های تخمگذار باید ایمن شوند .

 

مایکوپلاسما گالی سپتیکوم

عفونت MG (بیماری مزمن تنفسی CRD ، عفونت pplo ، MG-airsacculitis ) با دیسترس تنفسی (عطسه ، سرفه ، رال ، ترشحات از چشم و بینی ) مشخص می شود .

غذای مصرفی و تولید تخم در مرغان تخمگذار کاهش می یابد . مرگ ومیر معمولاً کم است ، اما ممکن است تعدادی از پرندگان دچار عدم رشد باشند . ممکن است میکرواگانیسم در گله ها حاضر باشد ، ولی تا زمانی که توسط استرس مثل تغییر در وضعیت سالن ، مدیریت ، تغذیه و هوا برانگیخته شوند باعث بیماری نشود . تعدادی از آنتی بیوتیک های وسیع الطیف برای درمان استفاده شده اند و میزان خسارت را کاهش می دهند . اگرچه زمانی  که این آنتی بیوتیکها به آب و قطع شوند بیماری دوباره برمی گردد . عمده آنتی بیوتیکها به آب و دان اضافه می شوند ولی ترجیحا باید در آب استفاده شوند .تایلوزین و تتراسیکلین به طور وسیعی برای درمان استفاده شده اند . تزریق آنتی بیوتیکها در صورتی که بیماری در مراحل پیشرفته باشد و نیز گله به اندازه کافی کوچک باشد تا بتوان درمان فردی انجام شود ، بیشتر موثر است . مطابق با دستور FDA بعد از مصرف داروها باید در دوره زمانی وجود داشته باشد ، تا باقیمانده دارویی در گوشت و تخم نباشد. واکسن زنده و کشته برای کاهش اثرات منفی بیماری به کار گرفته شده است .

 

وبای طیور

یک بیماری عفونی باکتریایی در طیور است که با شیوع حاد و مرگ و میر ناگهانی غیر قابل پیش بینی در گله همراه است . ممکن است مرغان تخمگذار مرده در آشیانه یافت شوند . پرندگان بیمار از خود بی اشتهایی ، خمودگی ، سیانوز ، رال ، ترشحات از چشم و بینی ، اسهال سبز و سفید آبکی و کاهش تولید تخم از خود نشان خواهند داد. ممکن است چرک پنیری در سینوس های زیر چشمی جمع شود. می توان جوجه ها را توسط داروی سولفامیدی درمان نمود .FDA داروهای سولفامیدی را برای پولت ها باسن بالاتر از 14 هفته و مرغان تخمگذار تجارتی توصیه نمی کند . داروی سولفامیدی باعث کاهش در تولید تخم و گوشت می شوند . از آنتی بیوتیکها می توان استفاده نمود ، ولی سطح بهداشت باید افزایش یابد تا شیوع بیماری متوقف شود . واکسن زنده و کشته در جایی که پاستورلوز آندمیک است توصیه می شود . واکسیناسیون برای پاستورلوز را زمانی باید انجام داد که از وجود بیماری در گله مطمئن هستیم .

 

کوریزای عفونی

یک بیماری در گیر کننده دستگاه تنفسی جوجه هاست . علائم کلینیکی معمول شامل تورم در اطراف صورت و ریش و ترشحات چسبناک فراوان از بینی که اغلب بدبو هم هستند ، می باشند . تنفس کردن با رال همراه بوده و مشکل است . میزان آب و غذای مصرفی و تولید تخم کاهش می یابد . سولفادی متوکسین دردرمان کوریزا ترجیح داده میشود . اگر درمان با سولفادی متوکسین به شکست انجامید و یا وجود نداشت سولفامتازین یا سولفامرازین یا اریترومایسین (گالی مایسین ) می توانند به طور دوره ای استفاده شوند.FDA سولفامیدها را برای پولت های بالاتر از 14 هفته و یا مرغان تخمگذار تجارتی توصیه نمی کند . برای کوریزای عفونی واکسن وجود دارد که به صورت زیر پوستی در پشت گردن وارد می شود .جوجه ها عموماً 4 بار واکسینه می شوند . اولین بار در 5 هفتگی و موارد بعدی در 9-15 و 19 هفتگی انجام خواهد گرفت که با رعایت حداقل فاصله 4 هفته بین هر دو تزریق به کار می رود . واکسیناسیون مجدد در 10 ماهگی و مرتبه دوم سال بعد به کار می رود .

 

سایر مشکلاتی که باید مد نظر باشد

مشکلات متعددی وجود دارد که می تواند باعث کاهش آشکار در تولید تخم شود که عبارتند از :

1-     مصرف تخم مرغ ها توسط جانوران موذی و مارها

2-   خوردن تخم ها توسط مرغان

3-   افزایش تخم های شکسته

4-     پنهان کردن تخم توسط مرغ های آزاد در مکان هایی دور از دید کارگر

 

 

دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام