دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 یک مزرعه ایده آل در برنامه های امنیت زیستی
 

یک مزرعه ایده آل در برنامه های امنیت زیستی .

 

نام مقاله :

یک مزرعه ایده آل در برنامه های امنیت زیستی .

 

نام نویسنده :

June deGraft – Hanson

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار .

 

تاریخ :

بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار خورشیدی .

 

 

¨   یک ساختمان ایده آل در مزارع پرورش طیور بایستی بصورتی ساخته شود که در برابر جوندگان ، پرندگان وحشی و سایر جانوران نفوذ پذیر نباشد . بایستی توجه داشت که ورود اینگونه جانوران به داخل ساختمانها ، علاوه بر ورود بیماری به داخل مزرعه ، سبب ورود حشرات نیز می شوند . برای مبارزه با این جانوران بایستی از برخی از تله ها در داخل و خارج از ساختمانها استفاده کرد و از خروج غذا از داخل ساختمانها به خارج جلوگیری کرد . حشرات نیز بایستی با برنامه های مدیریتی و یا محصولات مختلف کنترل شوند .

¨     ساختمانها بایستی بصورتی ساخته شوند که براحتی تمیز شده و در هنگام نیاز نیز به خوبی و بطور موثر ضدعفونی شوند .

¨   ورود بازدیدکنندگانی را که کاری غیر ضروری در مزرعه دارند را محدود کنید . مزرعه شما به اندازه کافی با بسیاری از افراد مانند کارمندان ، دامپزشکان ، کارگران در ارتباط میباشد .

¨     بازدیدکنندگان مزرعه بایستی از وسایلی مانند ماسک ، دستکش ، سربند ، چکمه و .. استفاده کنند .

¨   وسایل نقلیه بازدیدکنندگان ترجیحا نبایستی وارد مزرعه شوند و در صورت نیاز به وسایل نقلیه آنها در مزرعه ، بایستی این وسایل نقلیه را به خوبی قبل و بعد از بازدید ضدعفونی کرد .

¨     در صورتی که وسایل نقلیه بازدیدکنندگان وارد مزرعه شد بایستی نهایتا در صدقدمی محل زندگی پرندگان پارک شود .

¨   اگر مزارع همسایه شما اصول امنیت زیستی را رعایت کنند نه تنها سبب عاری ماندن مزرعه خود از بیماری می شوند ، بلکه سبب دور ماندن مزرعه شما از بیماری نیز میشوند .

¨     تجهیزات مورد استفاده توسط کارمندان و کارگران بایستی قبل از ورود به مزرعه بخوبی شسته شده و ضدعفونی گردد .

¨   برخی از مزراع عادت کرده اند که وسایل مورد نیاز خود را از سایر مزارع قرض بگیرند . عادت بد قرض دادن و قرض گرفتن را ترک کنید . اینکار سبب انتشار بیماری در مزراع پرورش طیور میشود .

¨     ثبت اسامی بازدیدکنندگان و علت مراجعه آنها به مزارع ، از بهترین روشهای ردیابی دلایل بیماری خواهد بود .

¨   تمامی پرورش دهندگان طیور و کارمندان و کارگران آنها ، بایستی از ارتباط مستقیم با پرندگان وحشی ، پرندگان آبزی ، گله های کوچک طیور ، پرندگان زینتی و فروشگاه های پرندگان زنده اجتناب کنند .

¨   بهترین سیستمهای پرورشی از روشهای All In – All Out استفاده می کنند . ولی در صورتی که از این روش استفاده نمی کنید ، پرندگان پیر و جوان را از هم جدا کرده و پرندگان جوان تر را زودتر بازدید کنید .

¨   غذا و آب آلوده میتواند سبب آلودگی مزرعه شما بشود . بایستی مطمئن شوید که کیفیت بهداشتی آب و غذای شما در اندازه های مناسب می باشد .

 

پایان ...

 

منبع :

University Of Florida's Articles .

 

منتظر شنیدن نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما هستم ...

Alirezagaeeni2000@yahoo.com

www.ipiran.com/alirezagaeeni