دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 برونشیت عفونی طیور IB
برونشیت عفونی طیور IB دکتر محمد حسین مسعودی گاوگانیبرونشیت عفونی طیور IB بیماری ویروسی بسیار واگیرداری است که جوجه های زیر ۶هفتگی به فرم تنفسی آن و مرغهای بالغ به فرم کاهش تولید تخم مرغ مبتلا می شوند . بیماری مخصوص ماکیان است و نژادهای مختلف ماکیان حساسیت متفاوتی دارند . البته فرمی از بیماری در قرقاول نیز دیده شده است . در مناطقی که مرغداریها متراکم هستند باید واکسیناسیون انجام شود مثل لارنگوتراکئیت عفونی طیور و همچنین در ایران سویه ماساچوست دیده شده است   . ویروس IB کورناویروسی بنام Tarpie pulli باندازه ۲۰۰-۹۰ میلی میکرون ، RNA ویروس ۸ سروتیپ دارد که هر سروتیپ واریانت های مختلفی دارد . مقاومت ویروس IB حرارت ۵۵ درجه سانتیگراد را حدود ۱۵ دقیقه و ۳۷درجه سانتیگراد را تا ۹۰ دقیقه متحمل می شود و در حالت لیوفیلیذه تا ۳۰ سال در یخچال باقی میماند . توسط فرمالین ۱% در عرض ۱ دقیقه بی اثر می شود در حالیکه فنل ۱% در عرض ۱ ساعت نیز کارآ نمی باشد . کشت ویروس ویروس در عرض یک ساعت در مجاورت تریپسین ۱% گلبولهای قرمز مرغ را جمع می کند . در جنین تخم مرغ ۱۰-۹ روزه و کشت بافت ریه و کلیه جنین رشد می کند و کلیه جنین حساسترین کشت است . در پاساژ اول در روی جنین آثار چروکیدگی کیسه جنین و کلفت شده پرده آمینیون مجاور حنین و کوچک شدن جنین دیده می شود و وضعیت داخلی جنین به هم خورده است و بالها روی سر قرار می گیرند و مثل پاها روی سر فشار میآورند . ویروس باید ۱۰ پاساژ داشته باشد تا جنین را بکشد . بیماریزایی بیماری مخصوص ماکیان است و سویه های مختلف بافتهای مختلف اپی تلیال نای (از بین بردن مژه ها) ، اپی تلیال مجرای تخم در دستگاه تولید مثل و حتی کلیه را درگیر می کنند . در زمستان بیماری فراوانتر و با تلفات بیشتر است. انتقال ویروس IB مهمترین راه باد وراه Air born است ولی بطور مکانیکی با افراد و وسایل . . . نیز صورت میگیرد . حاملین نقش چندانی ندارند و مبتلایان در عرض ۶-۴ هفته پاک می شوند . ولی مرغهای کمی آلوده باقی مانده و در دوره تخمگذاری بعلت تخمگذاری شدید هورمونی در صورت ایمنی پائین گله سبب انتشار بیماری می شوند . شفا یافتگان ایمنی قوی دارند . ایمنی ایمنی موضعی غددهابل کفل نای و دستگاه تنفسی نقش اصلی را دارند . انتفرون و ایمنی سلولی دخالتی ندارند ولی ایمنی هومورال در ایمنی پاسیو نقش دارد که تنها باعث کاهش شدت بیماری می شود و از بیماری جلوگیری نمیکند . اگر ایمنی پاسیو مادری توسط سوش بیماریزا باسوش واکسن یکی باشد از نتیجه واکسن می کاهد . علائم بیماری دوره کمون کوتاه و ۹۶-۳۶ ساعت است و ارزش تشخیصی دارد برای اینکه در عرض ۳-۲ روز تمام گله را بیمار می کند در حالیکه در بیماریهای دیگر چنین نمی شود . جوجه زیر ۶ هفتگی : ترشح چشم و بینی ، کم مصرف شدن آب و دان ، دور هم جمع شدن ، سرفه ، عطسه ، نفس نفس زدن ، تنفس با دهان باز ، سوت کشیدن و مرگ در اثر خفگی . گله بالغ : کاهش شدید تخم مرغ تا ۵۰% که ۵-۴ هفته ادامه دارد و بعد از این مدت بتدریج بالا میرود ولی بمقدار اولیه نمیرسد . پوسته تخم مرغ اگر قهوه ای بود بی رنگدانه و سفید می شود ، نازک و ترک خورده است و گاهی تخم مرغ پوسته سفت را ندارد و لمبه اندازی صورت میگیرد . تخم مرغها شکل های غیر طبیعی دارند . دانه های گچی روی پوسته است که پوسته را زبر می کند . سفیده آبکی است و بعلت غشای نازک زرده به سهولت زرده با سفیده قاطی می شود (مثل یک تخم مرغ فاسد) . فرم کلیوی بیماری این فرم بیشتر در ۲۶-۶ هفتگی دیده می شود ولی در صورت عدم تماس جوجه یا مرغ با ویروس در هر سنی دیده می شود . در مرحله اول علائم زودگذر تنفسی دیده می شود . در مرحله دوم ویروس به کلیه حمله کرده  دفع سدیم و پتاسیم خون غلیظ و پوست بدن و تاج و ریش خشک و تیره می شوند . اسهال شدید سفید رنگ (اسهال گچی) که به مجرد اینکه به زمین برسد مثل گچ سفید و سخت میشود . این اسهال منشا کلیوی دارد در صورتی که اسهال گچی دستگاه گوارش آبکی است . ۲۱-۶ روز بعد از بروز بیماری تلفات بالا میرود و بعد از ۲۴ روز تلفات پائین میآید . میزان تلفات در شرایط خوب بهداشتی ۱۰-۵% و در شرایط نامساعد بهداشتی ۵۰% است . نژادهای سبک به این فرم بیماری حساستر از نژادهای سنگین هستند . خروسها به این فرم حساستر از مرغها هستند . کالبدگشایی فرم تنفسی : ترشحات چرک پنیری در چشم و دستگاه تنفس بخصوص در محل دو شاخه شدن نای (علت خفگی) ، پرخونی نای و ریه کدورت کیسه های هوایی و پنومونی ریه . فرم کاهش تولید تخم مرغ : احشای داخلی و درده پرخون ، زرده له شده ، طول و وزن اویروکت ↓ (که در ۲۱روز بعد به حالت عادی برمیگردد) اگر گله در زیر ۲هفتگی مبتلا شود ویروس به اپی تلیال اویروکت جمله و جراحات کیستیک ایجاد می کند که در هنگام تخمگذاری بسته به محل کیست تخم مرغ ناقص ساخته می شود علیرغم آنکه مرغ ظاهر خوب یک تخمگذار خوب را دارد . فرم کلیوی : جراحات لاشه بعد از ۵روز حمله ویروس دیده می شود . تورم شدید کلیه ، رسوبات فراوان در کلیه و مجاری ادراری که باعث ترشحات اسهالی می شود . رسوبات اورات در کبد ، قلب و احشاء باعث ایجاد نقرس احشایی می شود . تشخیص برونشیت عفونی دوره کمون خیلی کوتاه ، فرم تنفس (دهان باز و نفس نفس زدن) و آزمایشگاه . آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی ، پادتن های درخشان ، پادتن های خنثی کننده (در ابتدای بیماری و دو هفته بار با دو بار آزمایش) ، ژل دیفوزیون ، HI ، الایزا ، دیدن رشد در جنین تخم مرغ . (با آزمایش الایزا آنتی ژنهای عمومی IB و اختصاصی سروتیپ ها جواب میدهند لذا نمی توان از آن برای تشخیص سروتیپ و واریانت ویروس استفاده کرد و برای اینکار باید از HI و VN بهره گرفت) . آزمایش تعارض ویروسی یا تعارض سرمی سرم گله مشکوک را با ویروس شناخته شده IB مجاور می کنیم  کشت بافت  بعد از ۲۴ ساعت از کشت ویروس نیوکاسل به محیط اضافه می کنیم  ایجاد Cpe با ND نشانگر عفونت برونشیت عفونی است . هیستوپاتولوژی نفوذ لنفوسیت ها و مونوسیت ها در زیر مخاط نای ، از دست رفتن مژه های سلولهای پوششی اپی تلیال نای . تشخیص تفریقی IB فرم تنفسی : لارنگوتراکئیت ، آسپرژیلوزیس ، پاستورلوز ، لارنگو بیشتر سنین بالا را مبتلا می کند . فرم کاهش تولید : ND و EDS در نیوکاسل علائم عصبی نیز داریم . واکسن های IB واکسن کشته : از غیرفعال شدن ویروس حاد با موادی مثل فرمالین ۲/۰% و بتاپروپیولاکتون ۱% بدست میآید . در ۱۲ هفتگی (۴-۳ هفته قبل از تخمگذاری) مصرف می شود . حتماً تزریقی است و با واکسن های کشته ND + IB (دوتایی) و ND + IB + EDS (سه تایی) همراه می شود . هنوز در ایران مصرف نمی شود . واکسن زنده : از سوش ماساچوست استفاده می شود (با ۱۲۰بار پاساژ) و (با ۵۲بار پاساژ) . هر چه پاساژ زیادتر باشد بیماریزایی و ایمنی زایی کمتر می شود . لذا در جوجه ها مصرف می شود . واکسیناسیون اگر پادتن مادری بالایی داشته باشد تا ۱۲-۱۰ روزگی احتیاجی به واکسن نیست . اگر پادتن مادری تیتر پائینی داشته باشد یا غیر یکنواخت باشد و یا از تیترپادتن خبر نداشته باشیم واکسن در ۵-۱ روزگی و اکثراً در ۱ روزگی مصرف می شود . واکسیناسیون بصورت اسپری و در داخل کارتن حمل جوجه ها انجام می شود . میزان مصرفی ۲۰۰-۱۵۰سی سی برای هر هزار دوز واکسن است که از سمپاش های دستی که قطرات درشتی از آب را روی سر جوجه اسپری می کنند استفاده می شود . برای تقویت ایمنی و ایمن کردن جوجه هایی که در مرحله اول ایمن نشده اند واکسن دوم در ۲۱ روزگی بصورت اسپری یا آب آشامیدنی مصرف می شود . ۴-۳ هفته به تخمگذاری واکسن از طریق آب آشامیدنی مصرف می شود که برای هر یک دوره تخمگذاری کافی است . در مناطق آلوده تولید زیاد هر دو ماه یکبار واکسن از راه آب آشامیدنی مصرف می شود . در ایران اگر بدون در نظر گرفتن تیتر مادری واکسن را در ۱روزگی مصرف بکنیم ایمنی حاصله تا پایان هفته پنجم ادامه دارد . ولی اگر تا ۱۶روزگی به تاخیر انداخته شود تا پایان دوره پرورش جوجه گوشتی ایمنی کافی حاصل می شود. ولی احتمال بیماری در ۱۶-۱۰ روزگی خیلی زیاد است . در ایران استفاده از IB تنها بر استفاده از (ND + IB) ارجعیت دارد (برای ایمنی کافی و دقیق) . درمان IB بعلت تخریب سلولهای اپی تلیال تنفسی و هجوم میکروبهای دیگر بخصوص مایکوپلاسما آنتی بیوتیک های وسیع الطیف لازم است . برای بالا بردن مقاومت بدن افزایش ۳-۲ درجه سانتیگراد درجه حرارت برای ۳-۲ هفته بهتر است . تشویق به غذا ، غذای خوب ، آب سالم ، عدم تراکم ، و عدم گرد و غبار در بهبود گله نقش دارد . اگر بیماری از فرم کلیوی باشد قطع یا کاهش Pr جیره و نیز تجویز الکترولیت های Na و Kلازم   است