دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 بیماری سل مرغی
بیماری سل مرغی گردآوری از : پایگاه اطلاع رسانی جامع مرغداری استان گلستان عامل بیماری :
عامل بیماری از نوع Mycobacterium Avium میباشد .
 

طرز انتشار بیماری :

بیماری به صورت واگیر بوده و از مرغ سالم و در اثر تماس با مدفوع منتقل میگردد .

طیور حساس :

مرغ خانگی حساس به این بیماری است .

نشانیهای بیماری :

معمولا بیماری طیور بالغ را مبتلا میکند . طیور مبتلا لاغر و کم وزن هستند . عضله سینه کم رشد بوده و استخوان جناغ سینه معلوم است . اشتهاء طیور مبتلا معمولی است ولی در مراحل پیشرفته بیماری اشتهاء کاهش میابد . معمولا در مفاصل آثار تورم و لنگش دیده میشود . تاج و ریش پریده رنگ و پژمرده است .

تلفات بیماری :

معمولا تلفات در این بیماری زیاد نیست ولی ضرر و زیان اقتصادی آن در خور توجه میباشد . تعداد افراد مبتلا در گله ممکن است بین ۵ تا ۹۵ درصد باشد . 

تشخیص بیماری :

با کالبد شکافی میتوان بیماری را تشخیص داد . وجود برجستگی های ریز و جراحات زرد پنیری شکل در کبد و طحال و روده ها بخوبی وجود این بیماری را نشان میدهد . چنانچه از این ترشحات در زیر میکروسکوپ آزمایش بعمل آید بسادگی میتوان باسیل سل را تشخیص داد .

درمان و پیشگیری :

درمان رضایت بخشی برای این بیماری وجود ندارد . بوسیله مدیریت صحیح و اعمال روشهای بهداشتی این بیماری را میتوان به آسانی از مرغداری آلوده ریشه کن نمود . برای این منظور باید گله مبتلا را روانه کشتارگاه کرد و وسائل و لانه و محیط را قبل از ریختن جوجه های جدید بخوبی ضدعفونی کرد .