دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 انتخاب پاک کننده های مناسب ( Detergents )
 

انتخاب پاک کننده های مناسب ( Detergents )

 

 

·        عملکرد مناسبی را در آب داشته باشد .

·        سبب ایجاد حساسیت در مصرف کننده نشود .

·        سمی نباشد .

·        مقرون بصرفه باشد .

·        در خلال مراحل انبارداری و استفاده تمایلی به ته نشین شدن و یا جامد شدن نداشته باشد .

·        محصول بایستی قدرت حل مواد جامد و مخصوصا پروتئینها را داشته باشد .

 

مروری بر علائم و صحبت های ذکر شده بر روی محصولات ضدعفونی کننده :

اصولا ضدعفونی کننده ها بایستی برخی از آزمایشات را گذرانده باشند که در این بخش به دو نمونه از آنها اشاره می کنیم :

 • یک ضدعفونی کننده بایستی بر روی یک سطح غیرمتخلخل بر علیه اجرام بیماری زا ، که فهرست آنها بر روی محصول آمده است آزمایش شده باشند .
 • یک ضدعفونی کننده بایستی در حضور آب سخت و مواد ارگانیک ( 5 درصد سرم خون ) آزمایش شده باشند .

در ایالات متحده آمریکا یک ضدعفونی کننده بایستی بعنوان یک ضدعفونی کننده تخصصی طبقه بندی شده باشد . بعنوان مثال ضدعفونی کننده صنایع کشاورزی و یا ضدعفونی کننده بیمارستانها . بایستی توجه داشت که آزمایشات مورد نیاز برای هریک از این بخش ها متفاوت خواهند بود .

اما ، آیا با دیدن نام "ضدعفونی کننده اختصاصی" بر روی محصولات و با توجه به فهرست اجرام بیماری زایی که بر روی محصول آمده است بایستی به آن نوع ضدعفونی کننده اعتماد کرد ؟

در واقع تاثیرات ضدعفونی کننده ها هیچگاه با قاطعیت نمی توانند بیان شوند . در اینگونه موارد حضور اجزای مختلف در فرمول ساخت ماده ضدعفونی کننده و همچنین تاثیرات و نسبت مشخص آن به روشنی بایستی بر روی محصول درج شده باشد .

هیچگاه ضدعفونی کننده های غذا و همچنین ضدعفونی کننده هایی که برای مصارف خانگی ساخته شده اند برای هچری و استفاده در مزارع مرغداری مناسب نیستند . در مواردی معدود ، ضدعفونی کننده های صنعتی نیز پاسخگوی نیازهای صنعت مرغداری نیستند .

درکل ، برطبق آمار بدست آمده ، تقاضا برای ضدعفونی کننده های کشاورزی کمتر از ضدعفونی کننده ها بیمارستانی است . بهرحال ضدعفونی کننده های صنعت کشاورزی در اغلب موارد ، نیازهای موجود در صنعت مرغداری را پاسخگو هستند . اما بخاطر داشته باشید که هنوز هم ممکن است تفاوت هایی میان ضدعفونی کننده های کشاورزی ، نه از جهت خصوصات شیمیایی که از لحاظ ATCC10708  وجود داشته باشد .از طرفی ممکن است که بسیاری از اجرام بیماریزا با ضدعفونی کننده های کشاورزی از بین نروند .

در حال حاضر بیشترین تقاضاها برای ضدعفونی کننده های بیمارستانی می باشد . ولی به جرات میتوان گفت که هیچیک از این ضدعفونی کننده ها Endospores بوجود آمده با باکتریهایی مانند Clostridium و Bacillus Sp را از بین نمی برند .

به خاطر داشته باشید که شرایط مناسب آزمایش ضدعفونی کننده ها شامل یک زمان مجاور سازی 10 دقیقه ایی در 20 درجه سانتی گراد ( 68 درجه فارنهایت ) ، میان سطوح سخت و ضدعفونی کننده می باشد .

در پایان این بخش ، بهتر است این نکته ذکر گردد که اغلب آزمایشات انجام شده در سطوحی مانند شیشه صاف می باشد و نه در شرایط مزارع مرغداری .

 

یک ضدعفونی کننده ایده آل :  

·        بدون رنگ .

·        بدون بو .

·        بی مزه .

·        موثر برعلیهیک طیف وسیع باکتری ها ( گرام مثبت و گرام منفی ) ، قارچهای بیماریزا و ویروسهای اصلی .

·        در هنگام استفاده ، غیرسمی باشد .

·        در مراحل انبارسازی باثبات باشد .

·        در تاثیرات جانبی بی ثبات نباشد .

·        تحت شرایط سرما و گرما عملکرد مناسبی داشته باشد .

·        برای پوست استفاده کننده و یا دام حساسیتی ایجاد نکند .

·        عملکردی سریع داشته باشد .

·        در آب سخت عملکرد مناسبی داشته باشد .

·        در یک PH وسیع موثر باشد .

واکنش کشنده مواد ضدعفونی کننده بر روی عوامل بیماری زای مختلف ( ویروسها ، باکتریها ، قارچها ، پروتوزوآها ) بستگی به ترکیب شیمیایی ضدعفونی کننده و اثر آن بر روی ارگانیسم ها دارد .

خصوصیات عمومی ماده ضدعفونی کننده ایی که شما انتخاب می کنید به نظر خود شما بستگی خواهد داشت ، اما بایستی به سمی نبودن ترکیب استفاده شده توسط شما تاکید کرد .

بایستی توجه داشته باشید که هیچ ماده ضدعفونی کننده ایی ، بلافاصله تاثیر نمی گذارد . در واقع تمامی مواد ضدعفونی کننده به یک مدت زمان مشخص در جهت مجاور سازی با عوامل بیماریزا نیازمند هستند .

دما و غلظت مواد ضدعفونی کننده از عواملی هستند که بر میزان نابودی میکروارگانیسمهای هدف تاثیر دارند . بنابراین در هنگام استفاده از ضدعفونی کننده ها ، به غلظت پیشنهادی ماده ضدعفونی کننده توجه خاصی داشته باشید . فعالیت بسیاری از ضدعفونی کننده ها نیز به میزان قابل توجهی در دمای بالا بهبود می یابند .

تمامی ضدعفونی کننده ها تاثیر کمتری در حضور مواد ارگانیک دارند . شما در حضور مواد ارگانیک ضدعفونی خوبی نخواهید داشت . مواد ارگانیک با پوشاندن عوامل بیماری زا در فعالیت مواد ضدعفونی کننده اختلال ایجاد می کنند . این مواد با پوشاندن عوامل بیماری زا در واقع ، مجاورسازی ماده ضدعفونی کننده و عامل بیماریزا را دچار اختلال می کند .

نحوه چیده شدن باندهای شیمیایی ضدعفونی کننده ها ، آنها را در برابر مواد ارگانیک بی تاثیر و یا کم تاثیر می کند . از این جهت است که پاکسازی محیط قبل از انجام عملیات ضدعفونی امری اجتناب ناپذیر است .

 

فاکتورهایی که در هنگام انتخاب ضدعفونی کننده ها بایستی مدنظر قرار بگیرند :

·        سطوحی که قصد ضدعفونی آنها را داریم .

·        درجه پاکیزگی سطوح ( میزان باقی مانده های مواد ارگانیک ) .

درصورتی که هدف شما تاثیر ضدعفونی کننده برعلیه اجرام بیماریزای خاصی است ، بایستی توجه کنید که :

 • قارچها برعلیه اسیدهای چرب فوق العاده مقاومند ولی ویروسها به ضدعفونی کننده های اسیدی حساسیت بسیار زیادی دارند .

نکته :

ویروسها را میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد :

 • ویروسهای لیپوفولیک : آن دسته از ویروسها هستند که سطوحشان با یک پوشش لیپیدی پوشیده شده است . این دسته از ویروسها به اغلب ضدعفونی کننده ها حساس هستند .
 • ویروسهای هیدروفولیک : آن دسته از ویروسها هستند که سطوحشان بدون پوشش لیپیدی است . این دسته از ویروسها در برابر ضدعفونی کننده ها مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند . اسیدهای ارگانیک ، کلرومانها ، فرم آلدهیدها و Glutaraldehydes بر علیه این ویروسها عالی کار می کنند .
 • ماندگاری ماده ضدعفونی کننده بر روی سطوح و تجهیزات از درجه اهمیت بالایی برخوردار است .
 • هرگونه محدودسازی ماده ضدعفونی کننده بر طول دوره درمان .
 • فعالیت جانبی ماده ضدعفونی کننده .
 • اگر ماده ضدعفونی کننده در هچری استفاده می شود ، محصول بایستی برای رشد جنین ها مشکلی بوجود نیاورد .
 • و در نهایت محدودیتهای مالی .
 •