دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 مفاهیم مدرن در کنترل بیماریهای طیور
 

مفاهیم مدرن در کنترل بیماریهای طیور

 

مدیریت بیماریها در طیور نقشی محوری در جهت بهبود این صنعت ایفا می نماید . سناریوی تغییر بیماریها و ترکیبات پاتولوژیک مختلف در گله های طیور در کشورهای مختلف دنیا چالشهای جدیدی را پیش روی متخصصین بیماریهای طیور گذاشت .

در جهت تشخیص بیماریهای طیور در گله های تجاری امروزه از روشهای جدیدی بهره می برند . این شیوه ها بر پایه روشهای جدیدتر مدیریت بیماریهای طیور میباشد . با باز شدن راه برای پیوستن به WTO مدیریت بیماریها بایستی در جهت تولید محصولات طیور در کلاس جهانی و با کمترین میزان ابتلا به بیماری و استاندارهای بالاتر بکار رود .

مفاهیم جدید مدیریت بیماریهای طیور دسترسی های جدیدی را برای دستیابی به نتایج مورد دلخواه ما در نواحی مختلفی چون :

  • امنیت زیستی .
  • پیشگیری .
  • نشانه ها .
  • بروز ایمنی در طیور .

خواهد داشت .

این موارد در کل میتوانند سبب بهبود محصولات طیور کشورمان در آینده ایی نه چندان دور شوند .

 

 

1 . امنیت زیستی و مدیریت سلامت :

امنیت زیستی یکی از مهمترین و کارآمدترین فاکتورهای مدیریت بیماری هاست که به تمامی نظارتهای اجرا شده در جهت پیشگیری از ورود عوامل بیماریزا به مزارع پرورش طیور باز می گردد . برنامه های مختلف امنیت زیستی در تمامی درجات مدیریتی در مزارع پرورش طیور قابل اجرا میباشند . نحوه اجرا نیز با توجه به تفاوتهای ساختاری مزارع پرورش طیور ( مادر . تخمگذار . گوشتی و ... ) تفاوتهایی خواهد داشت .

امنیت زیستی استانداردهایی روزانه را بیان می کند که کارکنان مزارع بایستی رعایت کنند . در واقع اینگونه برنامه ها از اهمیت زیادی در روشهای کنترل بیماریها برخوردار میباشند .

 

2 . کنترل بیماریهای کشنده شدیدا مسری ( آنفلوآنزا . نیوکاسل . گامبورو ) :

برای کنترل بهتر ایندسته از بیماریها پیشنهاد میشود که توجه خاصی را به چالشهای ناشی از ارگانیسمهای شناخته شده ایی که سبب کاهش تولید و قدرت ایمنی طیور میشوند داشته باشید . کوکسیدیوز و E.Coli از این نمونه ها میباشند .

از سوی دیگر بسیاری از

  • مایکوتوکسینها .
  • حشره کشها .
  • فلزات سنگین .
  • و ...

سبب ضربه به سیستم ایمنی و کاهش قدرت آن میشوند .

کنترل این بیماریها در کل ، سبب کاهش آلودگی طیور و محصولات مرتبط آنها خواهد شد .

 

3 . اصول پیشنهادی HACCP :

اجرای یک برنامه امنیت زیستی موثر و همچنین طراحی یک برنامه مناسب بهداشتی به شیوه های پیشنهادی توسط HACCP بستگی دارد . اجرای صحیح این نکته به شما کمک خواهد کرد تا خطرات نختلف پیش روی خود را ارزیابی و سپس مدیریت کنید .

 

اصول مختلف HACCP :

 

الف ) ارزیابی :

در جهت شناسایی و بررسی میکروبیولوژیک ، شیمیایی و فیزیکی در هر قدم از پروسه .

ب ) کنترل نقطه بحران :

در جهت شناسایی نقاط مهم تا در هنگام انجام برنامه ها به مشکلی بر نخوریم .

 

ج ) محدودیت بحران :

در جهت محدود سازی خطرات و کاهش آنها .

 

د ) نظارت :

در جهت مشاهده و کنترل تولید در تمامی مراحل تولید .

 

ه ) اصلاح :

به منظور اصلالح نقاطی که در پیشبرد امور مشکل زا میباشند .

 

ط ) ثبت :

بایستی این کار را در تمامی مراحل تولید بدون اشتباه و با دقت فراوانی انجام دهیم تا مطمئن شویم که تمامی مراحل کاری ، بدون اشتباه در حال پیشروی میباشند .

 

ظ ) تائید :

در جهت انجام آزمایشات و اطمینان از اجرای صحیح سیستم HACCP .

 

پایان بخش اول ...

ادامه دارد ...

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . مدیریت گروه های علمی ماهنامه الکترونیک کویر .

 

www.Poultrymag.Org

 

 

 

This Article Translated In Kavir Sientific Team In May 2006

 

All Rights Reserved