دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 امنیت زیستی برای صنعت طیور
 

امنیت زیستی برای صنعت طیور

 

نام مقاله :

امنیت زیستی برای صنعت طیور .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی . دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی . واحد گرمسار .

 

تاریخ :

مرداد ماه 1385 خورشیدی .

 

 

مقدمه :

شروع و اجرای یک برنامه امنیت زیستی از مهمترین اجزای موثر در حفظ سلامتی گله میباشد . اجزای برنامه های امنیت زیستی در جهت اطمینان از سلامت گله از اهمیت بالایی برخوردار است .

 

برنامه امنیت زیستی به چه معناست ؟

از نگاه واژه شناسی ، کلمه BioSecurity را میتوان اینگونه معنا نمود :

( Bio ) به معنای زندگی میباشد و Security به برخی از مراقبتها و محافظتها باز می گردد . بنابراین ، کلمه BioSecurity به انواعی از برنامه ها گفته میشود که جهت حفاظت و مراقبت از زندگی طراحی شده اند . در ساده ترین معنا ، این کلمه را میتوان اینگونه معنا نمود :

روشهایی در جهت دور نمودن طیور از عوامل بیماریزا و دور نمودن عوامل بیماریزا از طیور .

 

کدامیک از انواع میکروبها را در برنامه های امنیت زیستی در نظر می گیرند ؟

انواع مختلفی از میکروبها ، بعنوان عوامل بیماریزا یا پاتوژن طبقه بندی میشوند . این میکروبها شامل :

ý     ویروسها .

ý     باکتریها .

ý     قارچها

میباشند . همچنین برخی از اجرامی که داخل ( بدن ) و یا در خارج از بدن وجود دارند نیز میتوانند سبب بروز بیماریها شوند . کنترل مجموع این عوامل بیماریزا ، بخش مهمی از برنامه های امنیت زیستی را در بر می گیرند .

 

چگونه عوامل بیماریزا را از طیور پرورشی جدا کنیم ؟

بسیاری از تولیدکنندگان توانایی دور نگاه داشتن عوامل بیماریزا از گله را دارند . در صورتی که گله شما پاک است ( عاری از بیماریها ) راه های بسیاری برای جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا به مزرعه پرورش شما وجود دارد . در این بخش ، به بررسی برخی از این راه ها خواهیم پرداخت .

چگونه عوامل بیماریزا را از طیور پرورشی دور کنیم ؟

بسیاری از تولید کنندگان توانایی دور نگه داشتن عوامل بیماریزا از گله را دارند . در صورتی که گله شما پاک است ( عاری از بیماریها ) راه های بسیاری برای جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا به مزرعه پرورش شما وجود دارد . در این بخش به بررسی برخی از این راه ها خواهیم پرداخت :

ý     بازدید از مزرعه خود را به حداقل رسانده و به جز موارد ضروری ، از ارتباط میان بازدیدکنندگان و طیور پرورشی ممانعت بعمل آورید .

ý   پرندگان خود را از یک منبع عاری از بیماری تهیه نمائید . تاریخچه گله خریداری شده را بررسی نمائید . شما از طریق جمع آوری اطلاعات بیماریها در مزرعه مادر و همچنین برگه های واکسیناسیون گله مادر و جوجه ها به این مقصود دست یابید .

ý   در صورتی که شما پرندگان جدیدی را برای پرورش در مزرعه خود خریداری نموده اید ، آنها را برای حداقل 2 هفته قرنطینه نموده و در محلی جدا پرورش دهید .

ý   پرندگان وحشی و سایر حیوانات ( سگ و ... ) توانایی بالقوه ایی را در انتقال عوامل بیماریزا به گله شما دارند . از اینرو آنها را از مزرعه خود دور نمائید .

ý   منابع غذایی طیور پرورشی خود را از منابع مطمئنی خریداری نموده و آنها را در محلی که پرندگان وحشی ، حشرات و جوندگان راهی به آن نداشته باشند نگهداری نمائید .

ý     آب مصرفی طیور پرورشی خود را از منابع امن تهیه نمائید . آب آشامیدنی ، پتانسیل بالایی را در آلودگی دارد .

ý   بطور ایده آل ، بهتر است که حیوانات خانگی خود را از محیط پرورش طیور دور نگاه دارید . با این کار به عوامل بیماریزا ، اجازه ورود به مزرعه را نداده اید .

 

چگونه پرندگان را از عوامل بیماریزا دور کنیم ؟

ý   قبل از رسیدن جوجه ها به سالن ، محیط زندگی آنها را بخوبی ضدعفونی نموده تا اطمینان یابید که پتانسیل بروز و رشد عوامل بیماریزا از دوره قبل وجود ندارد .

ý     تمامی تجهیزات و وسایل مورد استفاده در مزرعه خود را قبل از شروع هر دوره و در طی دوره ، بخوبی پاکسازی و ضدعفونی نمائید .

ý   بین دو دوره خود ، حداقل دو هفته فاصله قرار دهید . در این فاصله به پاکسازی و ضدعفونی مزرعه خود پرداخته و محیط را برای آغاز دوره بعدی آماده نمائید .

ý   هرگز پرندگانی را با سنین مختلف و یا حتی از گونه های مختلف ، با هم پرورش ندهید . برخی از بیماریها از یک سن به سنین پائین و یا از یک گونه به گونه دیگر منتقل میشود . بعنوان مثال ، بیماری Histomoniasis از مرغها به بوقلمونها منتقل میشود .

 

نتیجه گیری :

با رعایت این دسته از اصول امنیت زیستی ، شما قادر خواهید بود که عوامل بیماریزا را در محیط پرورش طیور به حداقل مقدار ممکن برسانید . با این کار شما بروز بیماریها در گله طیور خود را به حداقل خواهید رساند .

منبع :

Ohio State University Extentions .