دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 روند ابتلا به بیماریها در طیور
روند ابتلا به بیماریها در طیور از : دکتر امید رحیم زاده بیماریهای رایج در انسان و دام به دو دوره تقسیم می شوند ، دوره پنهان یا کمون و دوره آشکار یا مرحله ظهور آثار و علائم بیماری.
واضح است که انسان در بسیاری موارد قبل از شروع مرحله اصلی بیماری ، قادر است با ابراز مشکلات خود باعث کنترل بیماری و بهبودی کامل شود ، بطور طبیعی در دام و طیور این چنین نمی باشد و در عمده موارد آثار و علائم بیماری زمانی ظاهر می شود که در واقع بیماری ضایعات خود را بر جای گذاشته است.
 

در این مقاله سعی شده است در مورد بعضی از بیماری های رایج در طیور و دوره کمون آنها و همچنین مدت زمان درگیری یعنی زمانی که بیماری به صورت بالینی Course of diseases ظاهر می گردد ، توضیحات بیشتری ارائه شود.لازم به ذکر است که زمانهای ذکر شده بر اساس تاریخچه گله های مختلف تنظیم گردیده است.دوره بیماری در گله ها تحت تاثیر عوامل متفاوت از قبیل سن ، توانائی جسمی ، حد عامل بیماری زا ، وجود انگلها و مدیریت قابل تغییر می باشد.مجموعه این عوامل بر روی حساسیت پرنده نسبت به بیماری موثر بوده عملکرد گله را متغیر می سازد.

در جداول ارائه شده ، بیماریها به سه دسته تقسیم شده اند:

۱-بیماریهای سیستم تنفسی که سبب درگیری مجاری تنفسی ، ریه ها و کیسه های هوائی می شوند و شامل بیماریهای ویروسی ، باکتریهائی و قارچی می باشند.

۲-بیماریهای ویروسی غیر تنفسی

۳-بیماریهای باکتریائی غیر تنفسی

 

مهمترین بیماریهای سیستم تنفسی پرندگان

الف-بیماریهای ویروسی  

دوره بیماری

دوره کمون

نام بیماری

۱۰ تا ۱۴ روز

۳ تا ۵ روز

آنفلوانزا(AI)

آهسته و طولانی مدت

۴ تا ۱۰ روز

آبله(FP)

۱۰ تا ۱۴ ساعت

۱۷ تا ۳۶ ساعت

برونشیت عفونی(IB)

۷ تا ۱۴ روز

۲ تا ۱۲ روز

لارنگوتراکئیت(ILT)

۱۰ تا ۱۴ روز

۵ تا ۷ روز

نیوکاسل(ND)

۱۰ تا ۱۴ روز

۲ تا ۷ روز

پنوموویروس تیپ ۱ کبوتر(۱-MV

۵ تا ۱۰ روز

۳ تا ۵ روز

سندروم تورم سر (SHS)

۱۴ تا ۲۸ روز

 ۳ تا ۵ روز

نیوکاسل فوق حاد(VVND)

ب-بیماریهای شبه ویروسی

   

دوره بیماری

دوره کمون

نام بیماری

بطور آهسته و طولانی

۵ تا ۷ روز

کلامیدیوز

پس از شیوع در سطح گله مزمن می شود

۳ تا ۱۰ روز

مایکوپلاسماگالی سپتیکوم(MG)

حدود ۶ هفته

۵ تا ۱۰ روز

مایکوپلاسما مله آگریدیس(MM)

پس از درمان گله بهبود می یابد.

۵ تا ۱۰ روز

مایکوپلاسما سینوویه

 

پ-بیماریهای باکتریایی

   

دوره بیماری

دوره کمون

نام بیماری

در طول حیات گله

هفته ها تا ماهها

سل پرندگان(TB)

از چند روز تا ۳ ماه

از چند ساعت تا ۳ روز

کریزای عفونی

بطور آهسته در گله پخش می شود

۳ تا ۵ روز

پاستورلالوکال

۳ تا ۵ هفته

۷ تا ۹ روز

برد تلا طیور

 

ت-بیماری قارچی

   

دوره بیماری

دوره کمون

نام بیماری

در فرم حاد ۲ تا ۶ هفته در فرم مزمن تا ۳ ماه

۴ تا ۱۰ روز

آسپرژیلوز

 

۲-بیماریهای ویروسی غیر تنفسی

   

دوره بیماری

دوره کمون

نام بیماری

۱ تا ۳ هفته

۲ تا ۴ روز

عفونت آدنوویروسی

۱۴ تا ۲۱ روز

۱۰ تا ۱۷ روز

آنسفالومیلیت طیور

ویرمی در جوجه –۳۵ روز در مرغان ۲۱ روز

۲۴ ساعت

کم خونی عفونی جوجه ها

۱۰ تا ۱۴ روز-دستیابی به وزن مناسب هفته ها بطول می انجامد

۲ تا ۳ روز

آنتریت کروناویروسی

۳ تا ۴ روز

۳ تا ۷ روز

آنتریت ویروسی اردک

۳ تا ۴ روز

۱۸ تا ۴۸ ساعت

هپاتیت ویروسی اردک

۴ تا ۱۰ هفته

۳ تا ۵ روز

سندروم افت تولید تخم مرغ

۳ هفته

۲ تا ۶ روز

آنتریت هموراژیک

۱۰ تا ۱۴ روز

 ۱ تا ۳ روز

کنجیدگی داخل سلول کبدی(IBH)

۴ تا ۷ روز

۳ تا ۴ روز

گامبورو

بیماری ممکن است بصورت انفرادی در یک گله دیده شود ، و یا ممکن است برای چندین دوره متوالی  مشاهده گردد

۱ تا ۱۱ روز

تورم عفونی تاندون وسینوویال

در سطح گله بصورت مزمن ، برای افراد گله ممکن است بطور حاد بروز کند

۳ تا ۱۶ هفته

لوکوزلمفوئید

در پرندگان جوان بصورت حاد و در بالغین مزمن دیده می شود

۱۴ روز

مارک

۲ تا ۵ هفته

۲ تا ۵ روز

عفونت روتا ویروسی

۱۶ تا ۲۸ روز

۴ تا ۷ روز

هپاتیت ویروسی بوقلمون

 

 

 

۳-بیماریهای باکتریایی غیر تنفسی

   
 

دوره بیماری

دوره کمون

نام بیماری

در صورت بلع دز کشنده ۲۴ ساعت

چند ساعت

بوتولیسم

بصورت مزمن در طول ماهها

۴ روز

کمپیلوباکتر

۲ تا ۶ هفته

۲ تا ۳ روز

کلی باسیلوز

۲ تا ۴ هفته

۲ روز

اریزوپلا

۲ هفته تا زمان کشتار گله

۳ تا ۹ روز

پاستورلوز

۳ تا ۵ هفته

۴ تا ۵ روز

تیفوئید

۱۰ تا ۱۴ روز

۳تا ۶ روز