دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بیماری آبله مرغان یا دیفتری مرغان
بیماری آبله مرغان یا دیفتری مرغان گردآوری از : پایگاه اطلاع رسانی جامع مرغداری استان گلستان علت بیماری :
علت این بیماری ویروسی از تیپ ویروسهای آبله میباشد .
طرز انتشار بیماری :
وجود طیوری که قبلاً به این بیماری مبتلا شده و بهبود یافته مهمترین راه اشاعه بیماری در گله میباشد زیرا طیور حامل بیماری میباشد . همچنین ویروس ممکن است بوسیله پشه و مگس نیز به طیور منتقل میشود . دوره نهفته بیماری بین ۲۰ تا ۴۰ روز ممکن است طول بکشد .
 

طیور حساس :

طیور معمولی ، بوقلمون ، کبوتر و قرقاول به این بیماری حساس بوده و به آن مبتلا میشوند .

نشانیهای بیماری :

در این بیماری طاولهائی در تاج و ریش و همچنین داخل دهان بوجود میآید . همچنین ممکن است این طاولها در پاها و مقعد نیز دیده شود . این طاولها در تاج و ریش آبکی هستند . همچنین در دهان به فرم طاولهای دیفتری و بصورت پنیری شکل ممکن است ظاهر شود . علائم عمومی بستگی به عضو آلوده دارد . پرنده معمولاً حالت اغماء دارد و وقتیکه در دهان ظاهر میشود اشکالاتی از نظر تنفسی و همچنین بلع غذا بوجود میآید .

تلفات بیماری :

وقتیکه ویروس غشاهای موکوسی بینی و همچنین حفره های تنفسی را مورد حمله قرار میدهد میزان تلفات در سطح بالاتری بوده و بمیزان ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسد . ویروس سبب یک کاهش قابل توجه در ترشحات میشود و این موقعی است که آبله آبکی است ولی وقتیکه طاولها در پوست بوجود میآید تلفات زیاد نیست ولی کاهش قابل توجهی در تولید تخم مرغ بوجود میآورد که از نظر اقتصادی ضرر و زیان زیادی به مرغدار وارد میسازد .

تشخیص بیماری :

وجود طاولها و دلمه هائیکه در سر بخصوص در تاج و اطراف چشم دیده میشود . بهترین دلیل این بیماری است در بعضی طیور مبتلا ممکن است پرده های دیفتری مانند در داخل دهان دیده شود . در آزمایشگاه میتوان در سلولهای آلوده عامل بیماری را دید .

درمان و پیشگیری :

درمان طیور مبتلا مشکل است . معمولاً زائل کردن پرده های دیفتری مانند در داخل دهان و حلق و حنجره به سهولت تنفس و بلع کمک میکند . بهترین روش پیشگیری از بیماری واکسیناسیون بوسیله واکسن زنده میباشد . که توسط سوزنهای شیاردار در محل اتصال بال به بدن و یا در فلکولهای پرهای کنده شده تلقیح میگردد .