دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بیماری لارنگو تراکئیت یا بیماری آنفلوآنزای طیور
بیماری لارنگو تراکئیت یا بیماری آنفلوآنزای طیور گردآوری از : پایگاه اطلاع رسانی جامع مرغداری استان گلستان علت بیماری :
علت بیماری ویروسی از دسته Anian Herpes میباشد .
طرز انتقال بیماری :
معمولاً ویروس بیماری توسط هوا منتقل میشود و بطور معمولی عفونت از راه لوله های تنفسی وارد بدن میشود . معمولاً گزارشهائی که داده شده است نشان داده که بیماری بطور مکانیکی و بوسیله وسائل آلوده نیز منتقل میگردد . همچنین ممکن است بوسیله طیور وحشی این بیماری منتقل گردد . دوره خفته بیماری بین ۴ تا ۱۲ روز میباشد
 

طیور حساس :

معمولاً مرغ خانگی به این حساسیت دارد ، همچنین ممکن است در قرقاول نیز این بیماری دیده میشود .

نشانیهای بیماری :

بیماری بصورت ناگهانی در گله اشاعه مییابد و سبب اشکال در تنفس میشود . سر کشیده شده و منقار برای سهولت بلع هوا باز میماند . ممکن است سرفه نیز وجود داشته باشد که اغلب همراه آن ترشحات موکوسی و خلط همراه با خون از نای خارج میشود . کرگ اغلب در اثر جمع شدن ترشحات خونی در نای بوجود میآبد . در گله تخمی مبتلا به بیماری کاهش تخم مرغ به میزان ۱۰ الی ۶۰ درصد ممکن است دیده شود . معمولاً میزان تخم گذاری بعد از ۴ هفته به حد معمولی میرسد .

تلفات بیماری :

میزان تلفات و مرگ و میر در گله بستگی به وضعیت سلامتی افراد گله و همچنین شرائط نگاهداری و مدیریت و همچنین میزان شدت ویروس دارد . در تحت بعضی شرایط تلفات کم است و در حدود ۵ درصد میباشد و در بعضی شرایط تلفات زیاد و حتی به میزان ۷۰ درصد میرسد ولی بطور کلی معمول تلفات در حدود ۱۲ درصد میباشد .

تشخیص بیماری :

انتشار ناگهانی بیماری تنفسی وقتیکه همراه با سرفه و خلط خونی میشود مشخص کننده بیماری لارنگوتراکئیت میباشد در کالبد گشائی علائم پر خونی و خونریزی در نای دیده میشود . برای تشخیص دقیق در آزمایشگاه از تزریق ترشحات نای طیور مبتلا به جنین داخل تخم مرغ استفاده میشود .

درمان و پیشگیری :

معمولاً درمان مطمئن و رضایت بخشی برای این بیماری وجود ندارد . برای پیشگیری باید طرز نگاهداری و مدیریت را بطور دقیق مورد توجه قرار داد و همچنین گله های مرغ مادر را که از آنها جوجه تهیه میشود بر علیه این بیماری واکسینه نمود