دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بیماری انگلهای روده طیور
بیماری انگلهای روده طیور گردآوری از : پایگاه اطلاع رسانی جامع مرغداری استان گلستان   نشانه های بیماری :
این کرم در روده طیور زندگی کرده و اندازه آن اغلب بیش از ۸ سانتیمتر است و سبب بد شدن شرایط عمومی پرنده مبتلا شده میگردد و در مرغهای تخم گذار تولید را کاهش میدهد و چنانچه آلودگی شدید باشد حتی سبب مرگ و تلفات نیز میگردد .

 

بطور کلی کاهش در وزن ، کسل بودن و اسهال از علائم روشن این بیماری میباشد . در کالبدگشائی کرمهای بزرگ را میتوان در قسمت میانی روده کوچک طیور مبتلا مشاهده نمود .

درمان و پیشگیری :

باید سعی کرد که میزبان واسطه کرم را در لانه از بین برد ( مثل کرمهای خاکی و حلزون ) بهداشت و بهسازی محیط بهترین روش پیشگیری از آلودگی است . اگر در گله آثار آلودگی با این کرم وجود داشته باشد برای درمان باید از دارو های مخصوص ضد کرم که در بازار وجود دارد طبق دستور و توصیه کارخانه سازنده بکاربرده شود