دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 آسیت در جوجه های گوشتی
آسیت در جوجه های گوشتی از : مهندس آرمیک نیکوقوسیان آسیت از مشکلات شایع و روز افزون جوجه های گوشتی می باشد.اگر چه این مشکل بیشتر در ارتفاعات دیده شده ، ولی در سطح دریا نیز این عارضه رخ می دهد و بروز آن در ماههای زمستان رایج تر است .طیور مبتلا ، در محوطه شکمی دارای تجمع مایعه آسیتی کاهی رنگ بوده و بطن راست بزرگ می شود .به احتمال زیاد این بیماری عوامل متعددی دارد ولی اساس آن بر پایه حجم ژنتیکی محدود ریه ، همراه با نیاز بالای متابولیسم پایه می باشد که باید مورد توجه قرار گیرد .شرایط محیطی نامناسب مانند بالابودن میزان آمونیاک ، مشکل بالا بودن فشار خون ریوی را تشدید می نماید که به بزرگ شدن بطن راست و نارسائی احتمالی آن منجر می شود .  

با توجه به پیشرفتهای فراوان علم ژنتیک و اصلاح نژاد در سالهای اخیر ، مرغهای گوشتی تبدیل به پرندگانی به رشد بسیار سریع شده اند و با یک مدیریت دقیق و غذای کم قادر به تولید گوشت فراوان می باشند .همین بهبودی راندمان تغذیه می تواند به اختلالات متابولیکی منجر شود .پروسه متابولیکی لازم برای این منظور با افزایش اکسیژن همراه می باشد .در واقع عارضه آسیت نتیجه عدم تعادل بین ارگانهای مصرف کننده اکسیژن (مانند تولید گوشت)و ارگانهای تولید کننده اکسیژن (قلب ، ریه و رگهای خونی)می باشد.کمبود اکسیژن و فشار کم آن در ارتفاعات باعث بوجود آمدن یک سلسه عکس العملهای فیزیولژیک می گردد(انقباض عروق ریه ، افزایش فشار شریان ریوی ، هپیرتونی بطن راست)و بالاخره به وجود آمدن ادم شکمی که همان آسیت می باشد شده و بالاخره باعث تلفات می گردد.تلفات حتی تا ۲۵ درصد نیز گزارش شده است و لیکن به صورت عادی بین ۱۲-۵ درصد می باشد.

اگر چه آسیت عمدتا در جوجه های گوشتی دیده می شود ولیکن گزارشهایی در مورد این عارضه در اردک و بوقلمون و غاز نیز دیده شده است.

در این مقاله سعی شده است که با توجه به نتایج حاصله از یک آزمایش انجام شده اثرات درجه حرارت زمان پرورش در بروز آسیت مورد مطالعه قرار گیرد.

این آزمایش در مرکز مطالعات لی لی اشتاد (Lely stad) واقع در کشور هلند انجام شده است.

 

شرایط آزمایش

۱-جوجه های مورد آزمایش : دونوع ، جوجه های عادی و جوجه های مستعد به آسیت

۲-مدت پرورش  : پنج هفته

۳-نوع پرورش :‌قفس

۴-درجه حرارت در طول پرورش : سه گروه (جدول شماره ۱)

در یک گروه درجه حرارت بالا ولی مداوم –در یک گروه درجه حرارت بالا در روز و حرارت پائین در شب (D/N) و گروه سوم کاهش سریع درجه حرارت.

۵-نوع دان و روش توزیع آب و دان : پروتئین ۵/۲۱ درصد و انرژی ۳/۱۲ مگاژول بر کیلوگرم و روش توزیع به صورت آزاد (Full feed) . آب نیز در تمام مدت در دسترس بوده است.

۶-بین ۳ تا ۵ هفتگی از هر قفس یک نمونه جهت اندازه گیری گازهای موجود در خون و همچنین اندازه گیری وزن قلب انتخاب گردید.

نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده از سه جدول زیر خلاصه گردیده است.

مرگ و میر در اثر اختلالات متابولیکی (شامل آسیت) در طیوری که در درجه حرارت بالا نگهداری شده اند ، بسیار پائین بوده (۱%) ولی در طیوری که در درجه حرارت پائین نگهداری شده اند بالا بوده است(۱۴%).تلفات در دسته ای که با اختلاف درجه حرارت طول روز و شب وجود داشته است(۲%) که تفاوت چندانی با دسته ای که در حرارت بالا نگهداری شده اند نداشته است .تفاوت درصد تلفات بین درجه حرارت بالا و نوع D/N حتی پائین بوده است (۲/۱ و ۸/۰ درصد).

در حرارتهای پائین ، طیور باید حرارت بیشتری تولید کنند و در نتیجه به اکسیژن بیشتری نیاز دارند و همین کار قلب را زیاد می کند و منجر به افزایش وزن قلب می شود . برای این منظور از ضریب RHW استفاده می شود که درصد وزن قلب به وزن بدن می باشد .

بالاترین RHW در آن دسته ای که در کمترین حرارت نگهداری شده اند دیده می شود و در دسته (D/N) نصف مقدار دستجاتی است که در گرمترین وسردترین درجه حرارت نگهداری شده اند .

اندازه گیری فشار گازهای خون یعنی O۲ و CO۲ وضع متابولیک طیور را نشان می دهد . قبلا ذکر شده است که در درجه حرارتهای پائین وضع متابولیک برای طیور مشکل است و نمی تواند خود را با احتیاجات متابولیک تطبیق دهد و همین امر باعث کاهش وزن و حتی مرگ می شود .فاکتور مهم در مبادلات گازی (ورود اکسیژن و خروج اکسید دوکربن)

افزایش فشار اکسید دو کربن شریانی است.اکسید دو کربن اصلی ترین محرک تنفس است که با افزایش CO۲ شریانی مقدار آن افزایش می یابد.در این آزمایش ، افزایش CO۲ شریانی در سه هفتگی در دسته D/N و دستجاتی که در حرارت پائین نگهداری شدند دیده شد (در مقایسه با دسته ای که در حرارت بالا نگهداری می شوند ).

در پنج هفتگی فشار CO۲ شریانی در دسته D/N نصف مقدار دو دسته ای است که در بالاترین و پائین ترین درجه حرارت نگهداری می شوند و مرگ و میر در آنها دیده نشد.اگر برنامه رشدبه جای پنج هفته به شش هفته تغییر یابد احتمالا باعث آسیت بیشتری خواهد شد.

جدول شماره ۱ : تغییرات درجه حرارت بر حسب سانتیگراد در طول دوره پرورش 

 

 

اختلاف درجه حرارت روز و شب

طول روز زیاد و طول شب کم

درجه حرارت کم

درجه حرارت بالا

سن به روز

۰

۳۳-۳۳

۳۳

۳۳

۱

۲

۳۰-۳۲

۳۰

۳۲

۲

۲

۲۹-۳۱

۲۹

۳۱

۳

۲

۲۸-۳۰

۲۸

۳۰

۴

۲

۲۷-۲۹

۲۷

۲۹

۵

۲

۲۶-۲۸

۲۶

۲۸

۶

۳

۲۵-۲۸

۲۵

۲۸

۷

۴

۲۴-۲۸

۲۴

۲۸

۸

۵

۲۳-۲۸

۲۳

۲۸

۹

۶

۲۲-۲۸

۲۲

۲۸

۱۰

۷

۲۱-۲۸

۲۱

۲۸

۱۱

۸

۲۰-۲۸

۲۰

۲۸

۱۲

۹

۱۹-۲۸

۱۹

۲۸

۱۳

۱۰

۱۸-۲۸

۱۸

۲۸

۱۴

۱۱

۱۷-۲۸

۱۷

۲۸

۱۵

۱۲

۱۶-۲۸

۱۶

۲۸

۱۶

۱۳

۱۵-۲۸

۱۵

۲۸

۱۷

۱۳

۱۵-۲۸

۱۵

۲۸

۱۸

۱۳

۱۵-۲۸

۱۵

۲۸

۱۹

۱۳

۱۵-۲۸

۱۵

۲۸

۲۰

۱۳

۱۵-۲۸

۱۵

۲۸

۲۱

 

 

 

 

. . . .

۱۳

 

۱۵

۲۸

۳۵