دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بیماری مزمن تنفسی C - R - DChronic Respiratory Disease
بیماری مزمن تنفسی C - R - DChronic Respiratory Disease گردآوری از : پایگاه اطلاع رسانی جامع مرغداری استان گلستان علت بیماری :
علت این بیماری میکوپلاسماگالی سپتیکوم ( Mycoplasma Gallisepticum ) است . معمولا ویروسهای تنفسی و باکتریهای دیگر اغلب سبب زمینه مساعد را برای این بیماری فراهم میکنند . ولی علت اصلی بیماری میکوپلاسما و اشیرشیاکولی E.coli است . ناراحتی و استرس ناشی از جابجا کردن طیور و عمل قطع نمودن نوک و واکسیناسیون های مختلف نیز اغلب زمینه را برای بروز این بیماری در گله آماده میسازند .
 

طرز انتقال بیماری :

مشکل اساسی در این بیماری انتقال عامل بیماری توسط گله های مادر آلوده به جوجه ها از راه تخم میباشد . همچنین ممکن است الودگی توسط تماس ، هوا ، گرد و خاک و ترشحات صورت گیرد . مرحله خفته بیماری بین ۳ روز تا سه هفته ممکن است فرق کند .

نشانه های بیماری :

در طیور بالغ عطسه و سرفه و پرخونی دستگاه تنفسی معمولی ترین نشانه بیماری میباشد . در مرحله روه ای ممکن است اسهال هم مشاده شود . در مرغهای تخمی تولید در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش مییابد .

تلفات بیماری :

عموما تعدادتلفات در این بیماری زیاد نیست ولی ضررهای اقتصادی بیماری به علت مزمن بودن زیاد است ، کاهش وزن و ضریب تبدیل غذائی در جوجه های گوشتی پایین آمده و پائین آمدن تولید تخم مرغ در گله های مرغ مادر و گله هایی که برای تولید تخم مرغ نگهداری میشوند سبب ضرر و زیان فراوان اقتصادی به مرغدار میشود . معمولاً ضرر حاصله از بیماری در جوجه های گوشتی بیشتر از مرغهای تخم گذار است .

تشخیص بیماری :

مطمئن ترین راه تشخیص بیماری جداکردن میکروب از ترشحات نای و کیسه های هوائی طیور مبتلا در آزمایشگاه  است . همچنین بوسیله آزمایش خون مرغهای مشکوک و استفاده از آزمایشات سرمی میتوان آلودگی را مشخص کرد و تشخیص داد معمولاً مثبت بودن نتیجه آزمایش همراه با سابقه آلودگی گله به عوارض تنفسی به تشخیص بیماری کمک میکند .

درمان و کنترل بیماری :

پیشگیری معمولاً بهترین راه مبارزه با بیماری است . ولی پیشگیری از بیماری مشکل میباشد . معمولاً باید جوجه را از تشکیلاتی تهیه کرد که گله های مادر بوسیله آزمایش خون سلامت آنها از نظر ابتلاء به بیماری کنترل شده باشد و عاری بودن گله از نظر بیماری قطعی شده باشد . تخم مرغهای نطفه داری که از گله مشکوک به بیماری تهیه میگردد باید تحت تاثیر آنتی بیوتیک قرار گیرند معمولاً از تایلوزین فسفات Tylosrin Phosphate برای از بین بردن میکروپلاسماگالی سپتیکوم استفاده میشود . برای این منظور تخم مرغ ها را در محلول آنتی بیوتیک غوطه میدهند و یا آنتی بیوتیک در آن تزریق میکنند . بوسیله انجام این روش در طی چند سال ریشه کنی بیماری امکان پذیر است . اگر این روش در جایی عملی نباشد باید از سیاست جداکردن کله آلوذه و بهبود شرایط بهداشتی و همچنین درمان ویژه با آنتی بیوتیک استفاده نمود .