دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 اصول بهسازی وضد عفونی در مرغداری
اصول بهسازی وضد عفونی در مرغداری از دکتر محمدرضا عابدینی عفونت و بیماری همیشه یکی از معضلات مهم در صنعت مرغداری بوده است خوشبختانه آلودگیهای میکروبی را می توان با رعایت اصول پیشگیری و کاربرد معیارهای مدیریتی کنترل نمود .بطور معمول ضد عفونی(Disinfection)به مفهوم نابودی عوامل بیماریزا در محیط است در صورتیکه بهسازی (Sanitation)کیفیت پاکسازی محیط می باشد .

کاهش بار عوامل بیماریزا در محیط مرغداری موجب کاهش خطر بیماری می شود.مواد ضد عفونی عوامل شیمیایی هستند که می توانند به هنگام تماس موجب نابودی میکرو ارگانیسمها شوند.پاکسازی قبل از انجام عمل ضد عفونی موجب بهتر در معرض قرار گرفتن میکروبها در برابر مواد ضدعفونی شده و موجب نابودی سریعتر آنها می گردد.

 

رعایت نکات زیر در انجام پاکسازی و ضد عفونی بسیار حائز اهمیت است :

الف)پاکسازی :

۱.      کلیه وسایل قابل انتقال را به بیرون از سالن منتقل کنیید.

۲.      تمامی خوراک , بستر و کود باقی مانده از دوره قبلی را از سالن خارج نمایید.

۳.      گرد و غبار و تمامی مواد باقی مانده در سالن با استفاده از جارو پاک کنیید .

۴.      با استفاده از آب و مواد پاک کننده تمامی سطوح را شستشو نمایید در این مورد استفاده از اسپری فشار قوی می تواند مفید واقع شود .

۵.      تمامی مواد پاک و باقی مانده مواد آلی را از سطوح مورد نظر آبکشی نمایید.

ب)ضد عفونی

۱.      سالن را با یک روش مقتضی از قبیل اسپری , پاشیدن وغیره با استفاده از ماده مناسب ضد عفونی کنیید .

۲.      اجازه دهید ماده ضد عفونی مورد استفاده کاملا خشک شود.

۳.      جهت حصول نتیجه مطلوب, مجدداً از ماده ضد عفونی را استفاده کرده و برای دومین بار اجازه دهید خشک شود .

۴.      به منظور ممانعت از ایجاد مقاومت میکروبی بهتر است در دفعات متوالی از مواد ضد عفونی مختلف استفاده گردد.

۵.      بستر را که از مواد مرغوب تهییه شده است در سالن پهن نمایید .

۶.      آبخوری, دانخوری و سایر تجهیزات مورد نیاز را که قبلا در خارج از سالن کاملا تمیز, ضد عفونی , آبکشی و خشک شده اند وارد سالن نمایید .

۷.      با استفاده از گاز فرمالدئید سالن را کاملا دود داده و  پس از ۲۴ ساعت گاز را کاملا تخلیه نمائید.

نکات حائز اهمیت در انتخاب مواد ضد عفونی

اثر کشنده مواد ضد عفونی برای عوامل بیماریزای گوناگون از قبیل باکتریها, ویروس ها, قارچها و تک یاخته متفاوت بوده و بستگی به ترکیب شیمیایی ماده ضد عفونی و ساختار میکروارگانیسم دارد. به هنگام تهیه مواد ضد عفونی نکاتی  از قبیل قیمت, طیف اثر, میزان فعالیت در حضور مواد آلی, سمیت, ماندگاری, اثر خورندگی, حلالیت, زمان و دمای اثر گذاری را در انتخاب خود لحاظ نمایید.

اهمیت نسبی این ویژگیها بستگی به وضعیت و شرایط مورد استفاده دارد اما طیف اثر و میزان سمیت از فاکتورهای بسیار مهم در انتخاب مواد ضد عفونی هستند .به یاد داشته باشید هیچ ماده ضد عفونی بلافاصله عمل نمی کند و تمامی این مواد جهت بر جای گذاشتن تاثیر لازم نیاز به مقادیر مشخص و زمان لازم دارند .دما و غلظت مواد ضدعفونی در میزان نابودی میکروارگانیسم ها موثر هستند .استفاده از غلظت  توصیه شده ماده ضد عفونی بسیار مهم بوده و همچنین ثابت شده است با افزایش دما تاثیر مواد ضد عفونی افزایش می یابد .

تمامی مواد ضد عفونی در حضور مواد آلی اثر خود را به میزان زیادی از دست میدهند و این امر به این معنی است نباید سطوح کثیف را ضد عفونی نمود.مواد آلی از طریق ایجاد پوشش در اطراف عوامل بیماریزا و جلو گیری از تماس ماده ضد عفونی, تشکیل پیوند های شیمیایی  با مواد  ضد عفونی و غیر فعال کردن آنها علیه میکروب و یا انجام واکنش شیمیایی و خنثی کردن ماده ضد عفونی ,موجب کم اثر شدن یا بی اثر شدن مواد ضد عفونی می شوند .بنا براین مجددا یادآوری می شود پاکسازی سالن مرغداری پیش از استفاده از عوامل ضد عفونی یک اصل ضروری است .