دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بررسی نشانه های بیماری برونشیت عفونی .
 

بررسی نشانه های بیماری برونشیت عفونی .

 

نام مقاله :

بررسی نسانه های بیماری برونشیت عفونی :

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

 

تاریخ :

فروردین ماه 1386 خورشیدی .

 

 

علائم تنفسی ویژه بیماری برونشیت عفونی در جوجه ها عبارتست از :

  • نفس نفس زدن .
  • عطسه .
  • ترشحات بینی .
  • انسداد نای .

همچنین ممکن است که آبریزش چشم مشاهده شود و در مواردی نیز تورم سینوسها گزارش شده است . جوجه ها افسرده و گوشه گیر بنظر رسیده و ممکن است که در زیر یک منبع گرمایی ، بصورت توده ایی ( کپه ایی ) تجمع کنند .

مصرف غذا و همچنین وزن گیری نیز بصورت چشمگیری کاهش می یابد . در جوجه های با سن بیش از شش هفته و همچنین در پرندگان بالغ ، نشانه ها شبیه به جوجه های جوان خواهد بود ولی در اغلب موارد ، ترشحات بینی مشاهده نمیشود و ممکن است که بیماری بدون علائم خاصی پیش رود مگر آنکه گله پرورشی بشدت تحت نظر باشد و یا آنها را در هنگام شب که بصورت عادی ساکت میباشند تحت نظر قرار داد .

در برخی از موارد ، ویروس جدا شده بیماری برونشیت عفونی در ایالات متحده و بریتانیا در اوایل سال 1990 میلادی ، بصورتی غیرعادی بیماریزا بودند و سبب التهاب صورت ، التهاب کیسه های هوایی و میزان تلفات متفاوتی در جوجه های میانسال و با سن بالا می شد .

جوجه های گوشتی آلوده شده با یکی از ویروسهای نفروپاتیک ، ممکن است که در مواردی عائم تنفسی را نشان نداده و علائمی همانند افسردگی ، آشفتگی پرها ، اسهال و افزایش میزان مصرف آب را نشان دهند . زمانیکه Urolithiosis با بیماری برونشیت عفونی در مرغهای تخمگذار همراه شود ممکن است که سبب افزایش تلفات شود . به معنای دیگر در سایر موارد ، گله سالم بنظر خواهد رسید .

در گله های تخمگذار ، کاهش تولید تخم مرغ و همچنین کیفیت آن علاوه بر علائم تنفسی مشاهده میشود . از سوی دیگر در برخی از موارد ، ویروس بیماری برونشیت عفونی از کلوآک پرندگان در گله هایی جدا گردیده است که تنها کاهش جزئی در میزان و کیفیت پوسته تخم مرغ تولیدی داشته است . بعبارت دیگر ، هیچگونه نشانه تنفسی مشاهده نگردیده است .

میزان و شدت کاهش تولید ممکن است با توجه به دوره تخمگذاری و نوع ویروس عامل بیماری متفاوت باشد . شش تا هشت هفته زمان نیاز خواهد بود تا تولید به مراحل قبل از بیماری بازگردد ولی در اغلب موارد ، راندمان تولید قبل از بیماری بدست نخواهد آمد . علاوه بر کاهش تولید ، در مواردی به طرز غیرقابل قبولی میزان تخم مرغ های غیر قابل ست افزایش می یابد . قابلیت هچ کاهش می یابد و تولید تخم مرغهای با پوسته نازک و بدشکل افزایش خواهد یافت .

کیفیت داخلی تخم مرغها زمانیکه آنها را بر روی یک سطح صاف می شکنیم ممکن است پاوین باشد . آلبومین ممکن است نازک و آبکی بوده و مرز مشخصی میان آلبومین نازک و ضخیم همانگونه که در تخم مرغهای تازه مشاهده میشود قابل شناسایی نباشد .

آلودگی با ویروس بیماری برونشیت عفونی در جوجه های یکروزه ممکن است سبب صدمات همیشگی به Oviduct شده و در نتیجه سبب کاهش تولید و کیفیت تخم مرغ در زمان به تخم آمدن جوجه ها شود . گستردگی و شدت ضایعات Oviduct در جوجه های با سن بالا کمتر بوده و برخی از سروتایپها نیز هیچگونه تغییر بیماریزایی را در جوجه های یکروزه بر جای نمیگذارند . به اثبات رسیده است که حضور آنتی بادی های مادری در حفاظت Oviduct در سنین پائین نقش بسزایی را در برابر ویروس عامل این بیماری بر عهده داشته است .

آلودگی با Corona Virus در قرقاولهای تخمگذار همراه با قدرت هچ پائین ، اندازه کوچک تخم مرغها و تغییر رنگ تخم مرغها از سبز مایل به قهوه ایی در مقابل سبز زیتونی خواهد بود . در یکی دیگر از مزارع پرورش قرقاول که یکی از CoronaVirus جداگردیده بود ، پانزده درصد از قرقاولهای مادر به سرعت تلف شده بودند . تنها نشانه کلینیکی مشاهده شده نیز عطسه بوده است .

در این مورد ، تولید تخم مرغ و قابلیت هچ کاهش یافته بود ولی کیفیت تخم مرغ تحت تاثیر قرار نگرفته بود . در یک گروه از پولتهای قرقاول ، هیچ نشانه تنفسی گزارش نشده بود اگرچه در سن ده هفتگی ، تلفات 45 درصد در پرندگان بیمار شماهده شده بود .

 

بی صبری درراه موفقیت مانع بزرگی است.

 

منتظر نظرات شما خواهم بود :

Alirezagaeeni2000@yahoo.com

www.IpIran.Com/Alirezagaeeni