دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

 مروری کلی بر سندرم مرگ ناگهانی
 

مروری کلی بر سندرم مرگ ناگهانی

 

نام مقاله :

مروری کلی بر سندرم مرگ ناگهانی .

 

تهیه ، تنظیم و ترجمه :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گرمسار .

 

تاریخ :

اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج خورشیدی .

 

 

مقدمه :

وضعیتی میباشد در جوجه های گوشتی که هنوز هم در مورد دلالیل بروز آن در میان صاحب نظران اختلافاتی وجود دارد . اگرچه احتمال می رود که این وضعیت به دلایل متابولیک روی دهد . همچنین از دلایل دیگر بروز آن میتوان به لاکتوز اسیدوزیس نیز اشاره نمود . از سوی دیگر در حدود هفتاد درصد از پرندگان درگیر با این ضایعه از جنس مذکر میباشند .

 

نشانه ها :

·        تشنج در هنگام مرگ .

·        اکثر جوجه های تلف شده با این ضایعه ، پس از مرگ به پشت خود می خوابند .

 

ضایعات پس از مرگ :

  • معمولا معده پر از غذا میباشد .
  • خونریزی در عضلات و کلیه ها .
  • Atria قلب واجد خون و Ventricles فاقد خون میباشند .
  • وجود توده های سرمی در ریه ها ( این توده ها اگر کالبدگشایی اندکی پس از مرگ صورت پذیرد ، مقدار این توده ها اندک خواهند بود ) .
  • بزرگی اندازه کبد نسبت به وزن و اندازه کلی بدن .

 

تشخیص :

یافته شدن پرندگانی که به پشت خود خوابیده اند ، میتواند مهمترین عامل تشخیصی باشد .

 

درمان :

تاکنون درمانی برای این ضایعه یافته نشده است .

 

پیشگیری :

·        کاهش دریافتی کربوهیدراتها توسط جوجه ها .

·        ایجاد محدودیتهای غذایی .

·        استفاده از برنامه های نوری خاص .

·        استفاده از شدت نور پائین .

·        عدم بوجود آوردن استرس های عصبی برای جوجه ها .

 

منبع : A Pocket Guide to Poultry Health and