دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 بررسی آماری میزان آلودگی جوجه های یکروزه استان قم به مایکوپلاسما سینویا طی دوره زمانی شش ماهه
 

بررسی آماری میزان آلودگی جوجه های یکروزه استان قم به مایکوپلاسما سینویا طی دوره زمانی شش ماهه

 

خلاصه مقاله :

باوجود پیشرفتهای بسیار زیاد در رویه تشخیص ، واکسیناسیون و درمان ، CRD یکی از مهمترین بیماریها در نواحی تولیدی طیور در دنیا میباشد . مایکوپلاسماها ، میکروارگانیسمهایی از کلاس Mollicutes میباشند . درگیری با باکتری مایکوپلاسما سینویا را میتوان در مرغها و بوقلمونها مشاهده نمود . بطور معمول ، بیماری با باکتری فوق ، همراه با Synovitis یا AirSaculitis میباشد .

این بیماری ، در اغلب نواحی تولیدی طیور در جهان و بخصوص مزارع پرورش طیور تخمگذار ، شایع میباشد . ممکن است ، میزان شیوع بیماری ، بالا باشد . انتشار این بیماری نیز به سرعت صورت می پذیرد .

بر اساس شواهد بدست آمده ، بیماری فوق به سرعت میان سالنهای موجود در یک مزرعه منتشر میشود . بیماری با مایکوپلاسما سینویا ، گاها بدون نشانه بوده و تلفات آن کمتر از ده درصد میباشد . دوره کمون این بیماری طولانی بوده و عموما از 11 تا 21 روز پس از انتقال ، متغیر میباشد .

با توجه به مسائل یادشده و به منظور بررسی میزان آلودگی جوجه های یکروزه در مزارع پرورش طیور گوشتی استان قم ، به انجام مطالعه ایی آماری پرداختیم . نتایج این آزمایشات حاکی از آلودگی 11.02 درصدی نمونه های ارسالی داشت . حداقل تیتر موجود در بین نمونه ها ، یک و حداکثر تیتر مشاهده شده ، 8367 بود . میانگین تیترهای بدست آمده نیز 488.20 برآورد گردید .

   

وبلاگ شخصی :

WWW.AlirezaGaeeni.Blogfa.Com

 

 

کلمات کلیدی : مایکوپلاسما سینویا ، الایزا ، جوجه های گوشتی ، استان قم .

 

متن کامل مقاله ( Full Text ) بزودی منتشر میشود .