دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 روشهای تشخیص درگیری با باکتری مایکوپلاسما سینویا
 

روشهای تشخیص درگیری با باکتری مایکوپلاسما سینویا

 

نام مقاله :

روشهای تشخیص درگیری پرندگان با باکتری مایکوپلاسما سینویا ( MS ) .

 

تهیه و تنظیم :

علیرضا گائینی ، دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار .

 

آدرس پست الکترونیک :

Alirezagaeeni@VetNews.Ir

AlirezaGaeeni2000@Yahoo.Com

 

 

 

معرفی :

بیماری با مایکوپلاسما سینویا ( MS ) در اکثر موارد ، به صورت بیماری تحت بالینی مجاری فوقانی تنفسی روی می دهد . بیماری فوق زمانی که با بیماریهایی چون نیوکاسل ، برونشیت یا هردو ترکیب گردد ، میتواند سبب بروز ضایعاتی در کیسه های هوایی شود .

در سایر موارد ، درگیری با MS میتوان بصورت نوعی بیماری عمومی ظاهر شده و در نتیجه ، سبب بروز علائمی در سینوس ها گردد . ایجاد بیماری به صورت حاد یا مزمن در جوجه ها و بوقلمون ها ، عمدتا شامل ضایعاتی در غشای سینویال مفاصل و صفحات تاندونی می باشد . این ضایعات با Exudative Synovitis ، Tenovaginitis یا التهاب بورس ، همراه می باشد .

 

تاریخچه :

این بیماری ، نخستین بار ، توسط Ollsen و همکاران ، توصیف شد و سپس با مایکوپلاسماها ارتباط داده شد . فرم تنفسی این بیماری به دنبال درگیری با مایکوپلاسما سینویا روی می دهد . به نظر می رسد که برخی جدایه های MS درصورتیکه با زمان واکسیناسیون برعلیه بیماری هایی چون IB و ND مقارن باشد ، سبب بروز ضایعاتی در کیسه های هوایی میشود .

 

 

سبب شناسی :

طبقه بندی :

کلونی های مایکوپلاسما به صورت صفحات ماهواره مانند قابل مشاهده هستند . Chalquest و Fabricant برای نخستین بار ، میان کلونی های این باکتری و میکروکوکوس تفاوت هایی را شناسایی نمودند . این دو محقق با ذکر این نکته که میکروکوکوس نیازمند نیکوتین آمید آدنین نوکلوئوتید می باشند ، کلونی های دو باکتری یاد شده را یکدیگر تفریق نمودند .

پس از آن ، مطالعات فراوانی بر روی مایکوپلاسماها صورت پذیرفت و نام مایکوپلاسما سینویا بعنوان گونه ایی مجزا ، انتخاب گردید . شناسایی و تشخیص کلونی این باکتری عموما بر اساس فاکتورهایی چون شکل شناسی سلولی ، خصوصیات بیوشیمیایی ، نیازمندی های رشد و همچنین ، واکنش های سرم شناسی صورت می پذیرد .

استفاده از روش ایمنوفلورسانس ، برای شناسایی کلونی های مایکوپلاسما ، از جمله روش های سریع و قابل اعتماد میباشد . روش فوق را میتوان در جهت شناسایی جدایه های به دست آمده از مزارع استفاده نمود .

این نکته به اثبات رسیده است که بررسی سکانس ژن 16S Rrna از DNA ، جهت شناسایی مایکوپلاسما در مطالعات فیلوژنیک ، مفید واقع خواهد شد . هست ثابت تا باشد مفید برای شناسایی مایکوپلاسما در مطالعات فیلوژنتیک . بهره گیری از PCR – RFLP در ژن 16S Rrna نبز در جهت شناسایی گونه های خاص مایکوپلاسما ، همانند مایکوپلاسما سینویا ارزشمند است . با استفاده از رویه های مشابه نیز میتوان فضای بین 16S تا 23S در ژنهای Rrna را مورد بررسی قرار داد .

 

 

ریخت شناسی کلونی ها :

کلونی های ایجاد شده توسط این باکتری را در محیط کشت جامد ، بهتر میتوان مشاهده نمود . کلونی های فوق را در میکروسکوپی با بزرگنمایی 30 و با استفاده از نور غیرمستقیم ، مشاهده می کنند . به لحاظ ظاهری ، کلونی های فوق مدور بوده و با محوریت مرکزی میباشند . اندازه این کلونی ها بطور معمول با توجه به تعداد کلونی های حاضر ، و مناسب بودن محیط کشت ، بین یک تا سه میلی متر میباشند . باکتری فوق ، بین سه تا پنج روز در محیط های جامد رشد خواهند کرد .

 

 

حساسیت نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی :

تاکنون گزارشی مبنی بر مقاومت این باکتری نسبت به ضدعفونی کننده ها منتشر نشده است ولی احتمال آن میرود که شباهت زیادی به سایر مایکوپلاسماها داشته باشد . در یک مطالعه تجربی ، محلی آلوده مورد پاکسازی قرار گرفت و ضدعفونی شد و سپس به مدت یک هفته تحت چنین شرایطی باقی ماند . در مرحله بعدی ، جوجه های یکروزه سالم را در این محل تحت پرورش قرار دادند . آزمایشات صورت پذیرفته بر روی این جوجه ها ، عدم آلودگی آنها را به اثبات رسانید .

اما بر اساس آزمایشات صورت پذیرفته این نکته به اثبات رسیده است که باکتری فوق در PH ، 6.8 یا پائین تر ، ماندگار نخواهد بود .

مایکوپلاسما سینویا به دمای بیش از 39 درجه سانتی گراد حساس است . این درحالیست که بر اساس گزارشات منتشر شده ، باکتری یاد شده نسبت به انجماد مقاوم است . از سوی دیگر بایستی توجه داشته باشید که میزان تیتر در شرایط انجماد کاهش خواهد یافت .

اگرچه آزمایشات دقیقی بر روی میزان مقاومت این باکتری در شرایط مختلف صورت نپذیرفته است ، اما به نظر می رسد که ماندگاری این باکتری در محیط رشدی که حاوی زرده تخم مرغ باشد ، بالا باشد . بر اساس برخی گزارشات منتشر شده ، باکتری فوق در دمای 63 –  درجه سانتی گراد حداقل به مدت هفت سال باقی می ماند .

این در حالیست که دمای 20 – درجه سانتی گراد ، سبب ماندگاری این باکتری به مدت دو سال خواهد شد . اما در آزمایشاتی جداگانه ، این نکته به اثبات رسید که محیط کشت Broth بدست آمده در 70 –  درجه سانتی گراد ، و همچنین ، محیط کشت لئوفیلیزه بدست آمده در 4 درجه سانتی گراد ، برای سالهای متمادی باقی خواهند ماند .

این باکتری به مدت سه روز در دمای اطاق ، به صورت فعال ، باقی مانده است . این درحالیست که باقی ماندن مایکوپلاسما سینویا به مدت دوازده ساعت در حفره بینی ، به اثبات رسیده است . از سوی دیگر ، با استفاده از تکنیک هایی چون PCR ، MS را از نمونه های محیطی چون پرها ، ذرات گرد و غبار ، غذا ، آب آشامیدنی و مدفوع ، جدا کرده اند .

 

ساختار آنتی ژنی :

آنتی ژنهای این باکتری توسط روشهای ارزیابی آزمایشگاهی چون آگلوتیناسون سرم بر روی پلیت ( SPA ) ، آگلوتیناسیون در لوله آزمایش ( TA ) ، هماگلوتیناسون ، روش AGP و الایزا مطالعه شده اند . از سوی دیگر ، یکی از پروتئین های اصلی این باکتری ، موسوم به p41 توسط روش الایزای نقطه ایی به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .

این در حالیست که پروتئین های p53 و p22 ، هنوز به خوبی بررسی نشده اند . توجه داشته باشید که اندازه ملکولی پروتئین های غشایی اصلی ، در سویه های مختلف MS متفاوت است . سرم بدست آمده از جوجه های آلوده شده با MS سبب آگلوتینه شدن آنتی ژن مایکوپلاسما گالی سپتیکم خواهد شد . این درحالیست که بعکس مورد یاد شده کمتر رخ می دهد .

Robert و Olesuik این نکته را دریافتند که واکنشهای متقاطعی از این دست ، با حضور فاکتور rheumatoid مرتبط بوده وسبب بروز واکنشهای بافتی نیز می شود .

واکنشهای متقاطعی در هنگام انجام آزمایشاتی چون HI یا TA روی میدهد . از سوی دیگر ، اپیتوپ های منتشر شده مایکوپلاسما گالی سپتیکم و مایکوپلاسما سینویا نیز از اهمیت ویژه ایی برخوردار هستند . اما توجه داشته باشید که در حال حاضر ، آنتی بادی های منوکلونال خاصی نیز برعلیه MS تولید شده است و رسپتورهای ایمنوگلوبولین G Fc نیز شناسایی شده اند .

 

جداسازی و شناسایی :

با جداسازی و سپس شناسایی مایکوپلاسما سینویا میتوان به نوعی تشخیص قطعی در مورد این بیماری دست یافت . جداسازی این باکتری از ضایعات ، در پرندگانی که بصورت حاد درگیر شده اند سخت نیست ، ولی در مراحل مزمن بیماری ، ارگانیسم های قابل دوامی در ضایعات باقی نخواند ماند.

این درحالیست که به نظر می رسد ، جداسازی باکتری فوق از مجاری فوقانی تنفسی در پرندگانی که بصورت مزمن با این بیماری درگیر شده اند ، عملی تر است . از تکنیک آنتی بادی فلورسنت نیز میتوان در جهت شناسایی کلونی یا کلونی های دست نخورده این باکتری استفاده نمود .

در برخی متون علمی نیز مباحثی در مورد تشخیص مستقیم DNA مایکوپلاسما سینویا در بافت یا محیط کشت ، مطرح شده است . روش فوق ، از انواع تکنیک های ساده و سریع میباشد ولی به نظر میرسد که حساسیت آن کافی نباشد .

PCR از انواع روش های تشخیصی سریع ، ساده و بسیار حساس میباشد . با استفاده از این تکنیک میتوان ، DNA مایکوپلاسما سینویا را در بافت یا محیط کشت ، شناسایی نمود . در حال حاضر ، انواع کیت های مختلف PCR در مقیاس تجاری در دسترس میباشد .

 

سرم شناسی :

درحال حاضر ، انواع آنتی ژنهای تجاری جهت انجام آزمایش SPA در دسترس میباشند . اطلاعات مورد نیاز در مورد نحوه استفاده از این محصولات نیز در بسته بندی آنها موجود است . در این آزمایشات ، عموما 0.02 میلی لیتر از سرم را با مقدار مساوی آنتی ژن در پلیتی شیشه ایی مجاور ساخته و سپس محتوای به دست آمده را به آرامی حرکت می دهند و میزان فعالیت آگلوتیناسون را تحت نظر قرار می دهند .

توجه داشته باشید که آنتی ژن مورد استفاده در این آزمایش را بایستی به صورت روزانه با سرم هایی که به لحاظ مثبت یا منفی بودن شناخته شده هستند ، مورد ارزیابی قرار داد .

بر اساس مطالعات صورت پذیرفته ، نهایتا بین دو تا چهار هفته ، آنتی بادی ها در بدن پرندگان بیمار گسترش می یابند .

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ، آزمایش SPA ممکن است در مواردی نیز باشد غیرحساس بوده و واکنش لازم صورت نپذیرد . Ewing و همکاران گزارش نمودند که نتایج آزمایش SPA در برخی گله های مادر و تخمگذار تجاری با منفی های کاذب همراه است . این گروه از محققین از تکنیک الایزا ، جهت انجام آزمایشات تکمیلی استفاده کرده بودند .

این در حالیست که در برخی گله ها نیز هیچ واکنش خاصی در هنگام بررسی نمونه سرم ها توسط آزمایش SPA روی نمی دهد . چنین مواردی به خصوص در گله هایی مشاهده میشود که با واکسن های روغنی برعلیه انواع عوامل بیماری زا واکسینه شده اند . از سوی دیگر ، به منظور تایید صحت آزمایشات صورت پذیرفته ، بایستی از تکنیک HI بهره بریم .

از سوی دیگر ، برخی محققین نیز از آزمایش ایمنوپروکسیداز غیرمستقیم با استفاده از کلونی های مایکوپلاسمای دست نخورده بعنوان زیرلایه به شناسایی آنتی بادی ها در سرم ، ترشحات تنفسی ، مایع سینویال ، صفرا ، غدد Harderian ، اویداکت و زرده پرداخته اند .

به طور معمول ، آزمایش الایزا جهت سنجش روزانه گله ها مورد استفاده قرار می گیرد . به نظر می رسد که در آینده ایی نزدیک ، آزمایش فوق جایگزین روش هماگلوتیناسیون شده و در بررسی های اولیه نیز مورد استفاده قرار گیرد . انواع کیت های الایزا در سطح تجاری ، جهت انجام این آزمایش ، در دسترس میباشند .

محققین با استفاده از روش تغلیظ و آماده سازی اولیه آنتی ژنها در ناحیه p46 تا p52 ، به دسته ایی از آنتی ژنها جهت استفاده در آزمایش الایزا دست یافته اند . استفاده از آنتی ژنهای نوترکیب در دامنه های آنتی ژنی بالا ( MSPB ) نیز از روشهای بسایر مناسب جهت تشخیص سرمی این باکتری است .  

بنابراین ، تایید قطعی نتایج سرم شناسی ، منوط به جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما سینویای به دست آمده از مجاری فوقانی تنفسی ، با استفاده از تکنیک  PCR می باشد .

توجه داشته باشید که بوقلمون ها ، به دنبال بیماری های تنفسی ، سطح پائینی از آنتی بادی ها را برعلیه این باکتری تولید می کنند . بنابراین ، احتمال آن میرود که استفاده از روش آگلوتیناسیون ، در بررسی وضعیت آلودگی مایکوپلاسما سینویا در این گله ها موثر نباشد .

این درحالیست که براساس نتایج تحقیقات به عمل آمده ، آنتی بادی های مشخص برعلیه این بیماری ، تنها پس از تلقیح در کف پا ، به خوبی گسترش می یابند . از سوی دیگر ، آنتی ژنهای تجاری متفاوتی در جهت شناسایی این باکتری در بوقلمون ها ، با روش آگلوتیناسیون در دسترس می باشد .

تحت برخی شرایط خاص ، ممکن است نوعی تاخیر در پاسخ آنتی بادی ، در جوجه ها روی دهد . چنین مواردی را میتوان با استفاده از تکنیک PCR ، شناسایی نمود .

در برخی موارد خاص ، بوقلمون هایی که به صورت عمومی درگیر شده بودند ، نوعی پاسخ آنتی بادی قوی را برعلیه این باکتری گسترش دادند . بر اساس بررسی های صورت پذیرفته ، این نکته به اثبات رسیده است ، آن دسته از پرندگانی که آنتی بادی های مورد نیاز را در مجاری فوقانی تنفسی خود گسترش نداده بودند ، با این باکتری درگیر شده بودند .

تاخیر در تولید آنتی بادی های در حال چرخش نیز از جمله مواردی است که سبب قرارگیری پرندگان ، در این گروه میشود . در برخی موارد نیز جهت تشخیص این بیماری به HI ، PCR یا محیط کشت نیاز خواهد بود .

 

تشخیص تفریقی :

بر اساس برخی نشانه ها چون تاج رنگ پریده ، لاغری ، مشکلات پا ، تاول در سینه ، بزرگ شدن کف پا یا مفصل زانو ، بزرگ شدن طحال ، و بزرگ شدن کبد یا کلیه ها ، میتوان به نوعی تشخیص اولیه دست یافت . اما توجه داشته باشید که التهاب مفاصل دلایل متعددی دارد و تشخیص قطعی شما بایستی بر اساس رویه شناسایی باکتری در آزمایشگاه ، صورت پذیرد .

از سوی دیگر ، توجه داشته باشید که استافیلوکوکوس اورئوس ، اشرشیا کولای ، پاستورلا و سالمونلا نیز میتوانند از دلایل اولیه ابتلا به Synovitis باشند . این در حالیست که مایکوپلاسما گالی سپتیکم نیز میتواند سبب بروز ضایعات مفاصل و تاول در سینه باشند .

فیبروز منبسط کننده metatars یا تاندون های منبسط کننده انگشتان و تصفیه لنفوسیتی میوکاردیوم مرتبط با عوامل التهاب مفاصل ویروسی به ما کمک میکنند تا آنها را از مایکوپلاسما سینویا ، متفاوت سازیم .

سرم بدست آمده از جوجه های درگیر با tensynovitis ویروسی با آنتی ژنهای MS آگلوتینه نمیشوند ، ولی بایستی این نکته را در ذهن داشته باشید که آگلوتینین MS ، ممکن است بدون درگیری قبلی مفاصل روی دهد . در مواردی  که با درگیری قبلی تنفسی با مایکوپلاسما گالی سپتیکم مواجه هستیم ، مورد فوق را بایستی از سایر دلایل بیماری تنفسی تفریق نمائیم .