دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 کنسانتره 5% طیور گوشتی هشتگرد
 
کنسانتره 5% مرغ گوشتی هشتگرد     مزایای استفاده از کنسانتره  ضریب تبدیل غذایی بهتر و افزایش راندمان تولیدگوشت

به لحاظ غنی بودن کنسانتره از کلیه تک ویتامین ها و مواد معدنی در شرایط عادی دیگر نیازی به
استفاده از مکمل های تک درمانی نیست

با خرید یک محصول حداقل 30ماده ی مورد نیاز طیور تامین می شود

احتمال استفاده از مواد فاقد کیفیت در جیره کاملا حذف می شود

کاهش قیمت تمام شده ی جیره
مشکل تامین مواد دیگر در جیره و خرید های متعدد دیگر و مختلف از مراکز گوناگون با کیفیت های متغییر رفع میشود

کاسته شدن از تعداد مواد اولیه در تهیه دان و جلوگیری از امکان بروز اشتباه در ساخت دان


کاهش پرت دادن و جلوگیری از به هدر رفتن منابع غذایی و سرمایه

تعادل بهتر انرژی و پروتئین در جیره


رشد و وزن گیری در هفته های اول و دوم تولید که یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده وزن نهایی گله در اخر دوره است

حفظ کیفیت مواد مغذی بطور کامل


تطابق وزن با سن در نمودار تولید و مقایسه آن با استانداردهای جهانی

تامین عناصر و مواد کم نیاز در جیره بطورکامل


کاهش استرس ها و جلوگیری از اختلالات متابو لیکی نناشی از سوء تغذیه

استفاده از مواد جدید در علم تغذیه مانند مو لتی آنزیم آنتی اکسیدان محرک رشد پودر اشتها آورو غیره


تامین سطوح بالاتر انرژی متابولیسمی پروتئین و سایر مواد مغذی در جیره های ارائه شده

یکنواختی مواد مغذی در جیره پس از ساخت دان و به دنبال ان یکنواختی رشددر گله


تامین نیازهای کلیه امیخته های طیور گوشتی رایج در ایران

تسهیل در امر انبارداری مواد اولیه غذایی به دلیل کاهش تعداد مواد اولیه موجود در انبار


پشتیبانی و راهنمایی علمی و عملی در استفاده از محصول

استفاده از مواد غیر متعارف در جیره های پرورش طیور به عنوان مواد اولیه در کنار کنسانتره  کنسانتره 5% مرغ گوشتی : مواد تشکیل دهنده : گلوتن ذرت،  کنجاله سویا، مکمل ویتامینه و معدنی، کولین کلراید، بتائین، لیزین، متیونین ،دی کلسیم فسفات ، کربنات کلسیم، آنتی اکسیدان ، مولتی آنزیم، فیتاز، روغن گیاهی ، نمک و افزودنی های مجاز در جیره غذایی طیور. آنالیز شیمیایی  
انرژی متابولیسی 1700 کیلو کالری
حداقل پروتئین 10 درصد
حداقل فیبرخام 3 درصد
حداقل متیونین 2.6 درصد
حداقل لیزین 3 درصد
حداقل فسفر قابل جذب 2.5 در صد
حداقل کلیسم 7 درصد
سدیم 1.5 درصد
  فرمول پیشنهادی مصرف کنسانتره 5% در نژاد راس :
مشخصات جیره آغازین جیره رشد جیره پایانی
سن 10-0 روز 28-11 روز 29 روز تا کشتار
پروتئین خام % 23 21 19
انرژی قابل متابولیسم (کیلو کالری) 3010 3175 3225
کنسانتره 5% 60 55 50
ذرت 565 620 665
کنجاله سویا 375 315 270
اسید چرب ... 10 15
       
جمع کل (کیلوگرم) 1000 1000 1000
فرمول پیشنهادی مصرف کنسانتره 5% در نژاد Cobb 500 :
مشخصات جیره آغازین جیره رشد جیره پایانی 1 جیره پایانی 2
سن 10-0 روز 22-11 روز 42-23 روز بیش از 42 روز
پروتئین خام % 21 19 18 17
انرژی قابل متابولیسم (کیلو کالری) 2988 3083 3176 3176
کنسانتره 5% 60 55 50 50
ذرت 605 670 695 695
کنجاله سویا 335 275 245 235
اسید چرب ... ... 10 20
         
جمع کل (کیلوگرم) 1000 1000 1000 1000
اهمیت فیزیولوژیک و موارد مصرف استفاده از کنسانتره 5% شرکت پشتیبانی نهاده های دام دارای مزایایی است که از جمله می توان به کاهش اتلاف دان در واحد های پرورشی، اطمینان از آمیختگی کامل و یکنواخت موارد و اجزای تشکیل دهنده آن ،افزایش ضریب رشد، کاهش استرس و افزایش مقاومت نسبت به بیماریها اشاره نمود. در فرمولاسیون کنسانتره 5% دو فرمول پیشنهادی در دو نژاد طیور در نظر گرفته شده است تا از لحاظ پروتئین و انرژی حداکثر بازدهی را داشته باشد. شرایط نگهداری : در جای خشک وخنک نگهداری شود . بسته بندی : پاکتهای 25 کیلو گرمی
 
جهت اطلاع از نحوه خرید و هرگونه سفارش با  تلفنهای  شرکت تماس حاصل نمائید