دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/11/1
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز سه شنبه مورخه 1 بهمن 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18500 - 19000

کاب 16500
- 17000

تخم مرغ:

تهران 35500-41000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43000-44000

کشتار تهران 61000-65000


مرغ مادر:

منجمد تهران 54000 -56000

زنده تهران 39000-41000


ذرت:


برزیل بندر امام 8250

برزیل بندر امام 8150

اوکراین بندر امام 7250

اوکراین بندر امام 7150

روس نوشهر 8350

داخلی کرمان 7600

داخلی فسا 7650

داخلی پل ذهاب 7600

داخلی دزفول 7450


داخلی کرمانشاه 7650

گلوتن ذرت :


تهران 33000


گندم:

قزاق امیراباد 8970

داخلی گرگان 9100

داخلی فارس 9200

اصفهان 9400

زنجان 9100

گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس گندم:

تهران 7400

کرج 7350


جو:

روس امیرآباد 8800

روس نوشهر 0000

قزاق تهران 8950

داخلی فارس 9000


داخلی گرگان 0000

داخلی گنبد 0000

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1350

کامپیوتری مدرن 1450

زیر پای دام 850

ارزن :

اوکراین گرگان 9850

کنجاله سویا:


پرک برزیل بندر امام 17400

پرک برزیل تهران 00000

آرژانتین بندر امام 17500

پرک هندی بندر امام 16600

کلهر بندر امام 17050

اتکا تهران 17400

خاوردشت گرگان 17800


گلبهار اصفهان 17700

بهپاک بهشهر 18200

اکسدانه کرج 17700


دانه سویا :

گرگان 00000

کنجاله کلزا :


یگانه گرگان 00000

خاوردشت گرگان 14000

کنجاله آفتابگردان :

روس امیرآباد 11100

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7050

کنجاله تخم پنبه :


قزاق  مشهد 14050

سبزوار 13000

نیشابور 13400

گرگان 12800

پنبه دانه :

سبزوار 14450

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 0000

کنجاله زیتون :

رودبار 6700

تفاله چغندر قند :

شهر کرد 7750

خوی 7750

تفاله گندم :

مشهد 12400

باگاس :

هفت تپه 2550

روغن خام سویا :

وارداتی بندر عباس 31000

تهران 37500

4 گل گالنی تهران 35700

روغن خام کلزا :

تهران 40000

اسید چرب :

تهران 28400

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

اسید چرب :

تهران 30000

پودر ماهی :


پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000

جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :

مشهد 9900

شیراز 11150

کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 16500


شیراز تهران 19200

دی کلسیم فسفات:


اراک 17500

یزد 18500

صدف معدنی:

گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

کنسانتره دامی :

شیری 18% P

متیونین :

دگوسا 160000

فرانسه 148500

ژاپن 000000


لیزین :

اندونزی 54500کره 00000

پرمنگنات :

چینی تهران 90000

کولین کلراید :


چینی تهران 34000

ترئونین :

تهران 80000


آنتی اکسیدان خارجی :

تهران 00000

گلیسیرین :

تهران 000000

ویتامین C :

تهران 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

دان آماده:

شرکت زاگرس دانه ایلام

استارتر 15700

میان دان 14700

پایان دان 13800

شرکت پارس تهران

استارتر 17800

میان دان 15200

پایان دان 14350


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط


بورس کالاهای کشاورزی ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها 

www://naeimco.ir


            

   لینک دانلود آهنگ سایت       دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام