دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/9/17
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز  یکشنبه مورخه 17 آذر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 14500 - 15000

کاب 12000
- 12500

تخم مرغ:

تهران 33000-36000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 65000-68000


مرغ مادر:

منجمد تهران 55000 -57000

زنده تهران 39000-41000


ذرت:


برزیل بندر امام 8550

اوکراین بندر امام 8250

روس امیرآباد 9100

داخلی دزفول 7900

داخلی فسا 8150

گلوتن ذرت :


تهران 29500


گندم:

روس امیرآباد 8800

اراک 8900

گرگان 9300

فارس 9200

زنجان 8900

گلوتن گندم :

تهران 43000


سبوس گندم:

تهران 0000

کرج 7650

کرمانشاه 6600


جو:

اوکراین بندر امام 8300

فارس 8250

گرگان 8100

سمنان 7600

کرمانشاه 8300

زنجان 8350


سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1350

کامپیوتری مدرن 1450

زیر پای دام 850

ارزن :

اوکراین گرگان 9850

کنجاله سویا:


پرک برزیل بندر امام 18100

پرک هندی بندر امام 17950 

پرک هندی کیسه شیراز 18150

کلهر بندر امام 17700

اکسدانه تهران 18100

اتکا خوزستان 18050

خاوردشت گرگان 18950


گلبهار اصفهان 00000

بهپاک بهشهر 18950

یگانه خزر گرگان 18700


دانه سویا :

گرگان 18550

کنجاله کلزا :


بهپاک بهشهر 11900

خاوردشت گرگان 11950

کنجاله آفتابگردان :

گنبد 10400

مشهد 10400

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7500

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 14450

سبزوار 14400

پنبه دانه :

سبزوار 14250

تفاله گوجه فرنگی:

کرج 6600

کنجاله زیتون :

رودبار 4800

تفاله چغندر قند :

جوین 7800

تفاله گندم :

مشهد 12450

باگاس :

هفت تپه 2550

روغن خام سویا :

اکسدانه کرج 36650

تهران 39000

روغن خام کلزا :

تهران 40000

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

اسید چرب :

تهران درجه 1 34500

تهران درجه 2 00000


پودر ماهی :


پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000

جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :

مشهد 9900

شیراز 11150

کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 12300


شیراز 17800

شیراز تهران 18100

دی کلسیم فسفات:


اراک 18500

یزد 20500

صدف معدنی:

گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 30300

کنسانتره دامی :

شیری 18% P

متیونین :

دگوسا 167000

فرانسه 166500

ژاپن 000000


لیزین :

اندونزی 55500پرمنگنات :

چینی تهران 86000

کولین کلراید :


چینی تهران 34000

ترئونین :

تهران 87000


ویتامین C :

تهران 290000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

دان آماده:

شرکت زاگرس دانه ایلام

سوپر استارتر 19500

استارتر 17000

میان دان 15500

پسدان 14500


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط


بورس کالاهای کشاورزی ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها 


            

   لینک دانلود آهنگ سایت      

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام