دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/9/3
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز یکشنبه مورخه 3 آذر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13700 - 14200

کاب 11700
- 12200

تخم مرغ:


تهران 32000-36500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 66000-70000


مرغ مادر:

منجمد تهران 54000 -57000

زنده تهران 39000-41000


ذرت:

اوکراین بندر امام 8950

اوکراین بندر امام 9100

رومانی بندر امام 9050

برزیل شیراز 10300

برزیل جویبار 10800

برزیل بندر امام 10050

برزیل بندر امام 10300

داخلی فسا 9000

داخلی کرمانشاه 9000

داخلی شیراز 9080

داخلی دزفول 8950

گلوتن ذرت :


تهران 43000 P 47%

گندم:


روس امیرآباد 9250

کرمانشاه 9050

گرگان 9500

گلوتن گندم :

تهران 43000

سبوس گندم:

تهران 6580

کرج 6600

قم 6700

جو:

روس امیرآباد 8550

گرگان 8000

مرودشت 8300

همدان 8400


آلمان تهران 8650

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1350

کامپیوتری مدرن 1450

زیر پای دام 850


ارزن :

اوکراین گرگان 9850

کنجاله سویا:


پرک برزیل بندر امام 19300

پرک برزیل بندر امام 18750

پرک هندی بندر امام 18800 

پرک هندی شیراز کیسه ای 19450

داخلی بهپاک بهشهر 19700


داخلی خاور دشت گرگان 19300

یگانه خزر گرگان 19800

اکسدانه کرج 19600

گلبهار دانه اصفهان 20050

دانه سویا :

گرگان 18550

کنجاله کلزا :

بهپاک بهشهر 11800

خاوردشت گرگان 11750

کنجاله آفتابگردان :

گنبد 10500

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7500

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 13950

قزاق مشهد 14500

ترکمن پر چرب مشهد 15300

سبزوار 14400

پنبه دانه :

سبزوار 14250


کنجاله زیتون :

رودبار 4800

تفاله چغندر قند :

پرک بیستون 6820

فشنگی بیستون 7800

پرک جوین 8050

پرک نقده 7420

تفاله گندم :

مشهد 12450

باگاس :

هفت تپه 2550


روغن خام سویا :

اکسدانه کرج 36650

تهران 39000

روغن خام کلزا :

تهران 40000

پودر چربی :

مالزی تهران 39000

تهران 31500

اسید چرب :

تهران درجه 1 34500

تهران درجه 2 00000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


پودر گوشت  :

مشهد 9900

شیراز 11150

کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 12500


شیراز 17800

شیراز تهران 18300

دی کلسیم فسفات:


اراک 20500


یزد 20500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800

کنسانتره طیور گوشتی :

5% مرغک تهران 30300

کنسانتره دامی :

شیری 18% P

متیونین :

دگوسا 182000

لیزین :

اندونزی 58000


پرمنگنات :

چینی تهران 86000

کولین کلراید :

چینی تهران 38000

ترئونین :

تهران 89000

ویتامین C :

تهران 290000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

دان آماده:

شرکت زاگرس دانه ایلام

سوپر استارتر 19500

استارتر 16700

میان دان 15300

پسدان 14300

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت