دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/9/2
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز شنبه مورخه 2 آذر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13500 - 14000

کاب 11500
- 12000

تخم مرغ:


تهران 32000-36500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-47000

کشتار تهران 66000-69000


مرغ مادر:

منجمد تهران 54000 -57000

زنده تهران 39000-41000


ذرت:

اوکراین بندر امام 9050

اوکراین بندر امام 9200

رومانی بندر امام 9100

برزیل بندر امام 10500

برزیل بندر امام 10050

برزیل بندر امام 10250

داخلی فسا 9100

داخلی کرمانشاه 9250

داخلی شیراز 9050

داخلی دزفول 8950

گلوتن ذرت :


تهران 43000 P 47%

گندم:


امیرآباد 9270

همدان 8900

قزوین 8950

فریدونکنار9300

گرگان 9500

گلوتن گندم :

تهران 41000

سبوس گندم:

تهران 6580

کرج 6600

قم 6700

جو:

روس امیرآباد 8550

گرگان 8000

گنبد 8300

همدان 8400


آمل 8550

آلمان تهران 8600

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1350

کامپیوتری مدرن 1450

زیر پای دام 850


ارزن :

اوکراین گرگان 9850

کنجاله سویا:


پلت برزیل گرگان 19150

پرک برزیل بندر امام 19300

پرک برزیل بندر امام 18750

پرک هندی بندر امام 19000 47%P

پلت هندی بندر امام 19300

داخلی بهپاک بهشهر 19850


داخلی خاور دشت گرگان 19350

طلای سفید گنبد 19100

اکسدانه 19650

دانه سویا :

گرگان 18550

کنجاله کلزا :

بهپاک بهشهر 11750

گلبهار اصفهان 12000

گنبد 11900

کنجاله آفتابگردان :

یگانه خزر 10450

گنبد 10550

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7500

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 13950

قزاق مشهد 14500

ترکمن پر چرب مشهد 15250

ترکمن مشهد 14850

داخلی گرگان 14000

سبزوار 14400

پنبه دانه :

سبزوار 14250


کنجاله زیتون :

رودبار 4800

تفاله چغندر قند :

پرک بیستون 6750

فشنگی بیستون 7700

پرک جوین 7300

پرک نقده 6800

باگاس :

هفت تپه 2550


روغن خام سویا :

اکسدانه کرج 36650

تهران 39000

روغن خام کلزا :

تهران 40000

پودر چربی :

مالزی تهران 39000

تهران 31500

اسید چرب :

تهران درجه 1 34500

تهران درجه 2 00000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


پودر گوشت  :

مشهد 9900

شیراز 11150

کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 12400


شیراز 17800

شیراز تهران 18300

دی کلسیم فسفات:


اراک 20500


یزد 20500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800

کنسانتره طیور گوشتی :

5% مرغک تهران 30300

کنسانتره دامی :

شیری 18% P

متیونین :

دگوسا 181000

لیزین :

اندونزی 58500


پرمنگنات :

چینی تهران 85000

کولین کلراید :

چینی تهران 36000

ترئونین :

تهران 90000

دان آماده:

شرکت زاگرس دانه ایلام

سوپر استارتر 19500

استارتر 16700

میان دان 15300

پسدان 14300

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت