دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/8/28
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز سه شنبه مورخه 28 آبان 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 13600 - 14100

کاب 11200
- 11700

تخم مرغ:


تهران 32800-35800


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 46000-47000

کشتار تهران 62000-64000


مرغ مادر:

منجمد تهران 54000 -57000

زنده تهران 39000-41000


ذرت:

اوکراین بندر امام 9000

اوکراین بندر امام 9250

برزیل جویبار 11100

برزیل تهران 00000

برزیل بندر امام 10250

برزیل بندر امام 10050

روس امیرآباد 10300

داخلی فسا 9100

داخلی کرمانشاه 9200

داخلی شیراز 9050

گلوتن ذرت :


تهران  00000 P 50%

تهران 43000 P 47%

گندم:


همدان 8900

قزوین 8950

روس امیرآباد 0000

گرگان 9500

گندم شکسته :

تهران 0000

گلوتن گندم :

تهران 41000

سبوس گندم:

تهران 6550

کرج 6500

قم 6650

جو:

اوکراین بندر امام 0000

روس امیرآباد 8550

گرگان 7950

قم 0000


آمل 8550

تهران 0000

آلمان تهران 0000

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1350

کامپیوتری مدرن 1450

زیر پای دام 850


ارزن :

اوکراین گرگان 9850

کنجاله سویا:


پرک برزیل قائم شهر 20050

پرک برزیل بندر امام 19350

پرک برزیل بندر امام 18700

پرک هندی بندر امام 18800

پرک هندی بندر امام 19100

داخلی بهپاک بهشهر 19850


داخلی یگانه گرگان 19750

داخلی خاور دشت گرگان 19200

طلای سفید گنبد 19200

دانه سویا :

گرگان 18550

کنجاله کلزا :

بهپاک بهشهر 11750

خاوردشت گرگان 11650

گلبهار اصفهان 12000

گنبد 11800

کنجاله آفتابگردان :

یگانه خزر 10450

گنبد 10550

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7500

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 15150

ترکمن پر چرب مشهد 15350

داخلی گرگان 14100

سبزوار 14400

پنبه دانه :

مشهد 00000

نیشابور 00000

سبزوار 14250


کنجاله زیتون :

رودبار 4800

تفاله چغندر قند :

بیستون 6600

قزوین 6550

شاهرود 6550

تفاله گندم :

مشهد 12500

تفاله میوه :

بابل 2500


روغن خام سویا :

اکسدانه کرج 36650

تهران 39000

روغن خام کلزا :

تهران 40000

پودر چربی :

مالزی تهران 39000

تهران 31500

اسید چرب :

تهران درجه 1 34500

تهران درجه 2 00000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


پودر گوشت  :

مشهد 9900

شیراز 11150

کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 12400


شیراز 17800

شیراز تهران 18300

دی کلسیم فسفات:


اراک 20500


یزد 20500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800

کنسانتره طیور گوشتی :

5% مرغک تهران 30300

کنسانتره دامی :

شیری 18% P

متیونین :

دگوسا 168000

لیزین :

اندونزی 58000


پرمنگنات :

چینی تهران 85000

کولین کلراید :

چینی تهران 35000

ترئونین :

تهران 92000

فیتاز:


کمبو آمریکا 120000

ویتامین C :

تهران 370000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

دان آماده:

شرکت زاگرس دانه ایلام

سوپر استارتر 19500

استارتر 16700

میان دان 15300

پسدان 14300

پسدان کشتاری9500


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت