دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/8/27
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز دوشنبه مورخه 27 آبان 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب 00000
- 00000

تخم مرغ:


تهران 32800-35800


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 46000-47000

کشتار تهران 62000-64000


مرغ مادر:

منجمد تهران 54000 -57000

زنده تهران 39000-41000


ذرت:

اوکراین بندر امام 9150

اوکراین بندر امام 9350

برزیل تهران 10600

برزیل بندر امام 10050

برزیل بندر امام 10550

برزیل شیراز 10400

روس امیرآباد 00000

داخلی فسا 9100

داخلی دزفول 9180

گلوتن ذرت :


تهران  00000 P 50%

تهران 43000 P 47%

گندم:


همدان 0000

فارس 0000

روس امیرآباد 9200

گرگان 9500

گندم شکسته :

تهران 8390

گلوتن گندم :

تهران 41000

سبوس گندم:

تهران 6550

کرج 6500

قم 6650

جو:

اوکراین بندر امام 0000

روس امیرآباد 8550

گرگان 7950

قم 0000


آمل 8550

تهران 8600

آلمان تهران 9600

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1350

کامپیوتری مدرن 1450

زیر پای دام 850


ارزن :

اوکراین گرگان 9850

کنجاله سویا:


پرک برزیل بندر امام 19150

پرک برزیل بندر امام 19450

پرک برزیل بندر امام 18750

پرک هندی بندر امام 19300 p 47%

پرک هندی بندر امام 19050 p 37%

داخلی بهپاک بهشهر 19850


داخلی یگانه گرگان 19800

داخلی خاور دشت گرگان 19250

طلای سفید گنبد 19200

دانه سویا :

گرگان 18550

کنجاله کلزا :

بهپاک بهشهر 11750

خاوردشت گرگان 11650

گلبهار اصفهان 12000

گنبد 11800

کنجاله آفتابگردان :

یگانه خزر 10450

گنبد 10550

کنجاله گلرنگ :

مشهد 7500

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 15150

ترکمن پر چرب مشهد 15350

داخلی گرگان 14100

سبزوار 14400

پنبه دانه :

مشهد 00000

نیشابور 00000

سبزوار 14250


کنجاله زیتون :

رودبار 4800

تفاله چغندر قند :

بیستون 6600

قزوین 6550

شاهرود 6550

تفاله گندم :

مشهد 12500

تفاله میوه :

بابل 2500


روغن خام سویا :

اکسدانه کرج 36650

تهران 39000

روغن خام کلزا :

تهران 40000

پودر چربی :

مالزی تهران 39000

تهران 31500

اسید چرب :

تهران درجه 1 34500

تهران درجه 2 00000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


پودر گوشت  :

مشهد 9900

شیراز 11150

کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 12400


شیراز 17800

شیراز تهران 18300

دی کلسیم فسفات:


اراک 20500


یزد 20500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800

کنسانتره طیور گوشتی :

5% مرغک تهران 30300

کنسانتره دامی :

شیری 18% P

متیونین :

دگوسا 168000

لیزین :

اندونزی 58000


پرمنگنات :

چینی تهران 85000

کولین کلراید :

چینی تهران 35000

ترئونین :

تهران 92000

فیتاز:


کمبو آمریکا 120000

ویتامین C :

تهران 370000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 200000

دان آماده:

شرکت زاگرس دانه ایلام

سوپر استارتر 19500

استارتر 16700

میان دان 15300

پسدان 14300

پسدان کشتاری9500


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت