دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/7/7
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز یکشنبه مورخه 7 مهر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12000 - 12500

کاب 10000
- 10500

تخم مرغ:

تهران 31000-33500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 61000-64000


مرغ مادر:

منجمد تهران 53000 -55000

زنده تهران 33500-38500


ذرت:

اوکراین بندر امام 10050


برزیل بندر امام 12450

برزیل تهران 00000

داخلی کرمانشاه 10400

گلوتن ذرت :

قزوین  33000

چینی تهران 29500

سبوس ذرت :

تهران فله
0000

تهران کیسه 0000


گندم:


روس امیرآباد 8750

همدان 8550

گلستان 8500

گلوتن گندم :

تهران 35000

تهران 18300

تهران 17600


سبوس گندم:

تهران 5570

کرج 5580

اردبیل 5600

جو:

کرمانشاه 6500

همدان 6550

سبوس برنج:

تک کوب گرگان 3250

تک کوب رشت 2850


دوکوب معمولی 1350

کامپیوتری مدرن 1450

زیر پای دام 850


ارزن :

اوکراین گرگان 0000

کنجاله سویا:


پرک برزیل بندر امام 17600

کنجاله کلزا :

خاوردشت گرگان 10350


کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 14350

روغن خام سویا :

ورامین 39900

روغن خام کلزا :

تهران 39500

پودر چربی :

مالزی تهران 40000

اسید چرب :

تهران درجه 1 34500

تهران درجه 2 00000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 61000

جنوب گیلان 35000

جنوب بندر عباس 43000

ترکیبی گیلان 23000

پودر گوشت  :

زنجان 8600

تهران 8200

قزوین 8500

ملاس چغندر قند :

اهواز 0000

جوش شیرین :

چینی تهران 12500


شیراز 17200

دی کلسیم فسفات:


اراک 20500

تهران 20500

یزد 20500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800

کنسانتره طیور گوشتی :

5% مرغک تهران 29300

متیونین :

دگوسا 166000

لیزین :

اندونزی 58000


پرمنگنات :

چینی تهران 85000

کولین کلراید :

چینی تهران 40000

ترئونین :

تهران 116000

فیتاز:


کمبو آمریکا 120000

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت