دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/7/1
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز دوشنبه مورخه 1 مهر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب 00000
- 00000

تخم مرغ:

تهران 31500-34500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 58000-62000


مرغ مادر:

منجمد تهران 53000 -55000

زنده تهران 33500-38500


ذرت:

اوکراین بندر امام 10050


اوکراین تهران 00000

برزیل بندر امام 10030

برزیل تهران  10500

داخلی کرمانشاه 9020

گلوتن ذرت :

قزوین  33000

چینی تهران 29500

سبوس ذرت :

تهران فله 6750

تهران کیسه 7100


گندم:


دوروم شیراز 8450

روس امیرآباد 8750

تهران 8550

همدان 8550

گلوتن گندم :

تهران 35000

تهران 18300

تهران 17600


سبوس گندم:

تهران 5570

کرج 5580

جو:

روس امیرآباد 7250

تهران 6500

کرمانشاه 6600

همدان 6650

سبوس برنج:

تک کوب گرگان 3250

تک کوب رشت 2850


دوکوب معمولی 1350

کامپیوتری مدرن 1450

زیر پای دام 850


ارزن :

گرگان 9800

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 00000

پرک برزیل بندر امام 16050

پرک برزیل بندر امام 16100

پلت آرژانتین بندر امام 16450

داخلی 16200


فول فت 27000

کنجاله کلزا :

گلبهار اصفهان 10650

خزل همدان 10500

خاوردشت گرگان 10550


یگانه خزر گرگان 10650

بهپاک بهشهر 10500

گنبد 10500

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 14350

داخلی سبزوار 00000

روغن خام سویا :

ورامین 39900

روغن خام کلزا :

تهران 39500

پودر چربی :

مالزی تهران 40000

اسید چرب :

تهران درجه 1 34500

تهران درجه 2 00000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 61000

جنوب گیلان 35000

جنوب بندر عباس 43000

ترکیبی گیلان 23000

پودر گوشت  :

زنجان 8600

تهران 8200

قزوین 8500

ملاس چغندر قند :

اهواز 7000

جوش شیرین :

چینی تهران 12500


شیراز 18300

دی کلسیم فسفات:


اراک 20500

تهران 20500

یزد 20500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800

کنسانتره طیور گوشتی :

5% مرغک تهران 29300

متیونین :

دگوسا 169000

فرانسه 00000

ژاپن 00000

لیزین :

اندونزی 59000


پرمنگنات :

چینی تهران 85000

کولین کلراید :

چینی تهران 42000

ترئونین :

تهران 116000

فیتاز:


کمبو آمریکا 120000

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت