دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/6/27
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روزچهار شنبه مورخه27شهریور 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12500 - 13000

کاب 10000
- 10500

تخم مرغ:

تهران 31500-34000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 59000-62000


مرغ مادر:

منجمد تهران 55000 -57000

زنده تهران 39000-40000


ذرت:


اوکراین بندر امام 10350

اوکراین تهران 00000

برزیل بندر امام 10050


برزیل تهران  11020

داخلی کرمانشاه 9950

گلوتن ذرت :

قزوین  33000

چینی تهران 29500

سبوس ذرت :

تهران فله 6750

تهران کیسه 7100


گندم:


نوشهر 8900

روس امیرآباد 0000

شیراز 8500

گلستان 8700

گلوتن گندم :

تهران 35000


تهران 18300

تهران 17600


سبوس گندم:

تهران 5570

کرج 5580


جو:

روس امیرآباد 6900

تهران 6550

کرمانشاه 6500


سبوس برنج:

تک کوب گرگان 3250

تک کوب رشت 2850


دوکوب معمولی 1350

کامپیوتری مدرن 1450

زیر پای دام 850

ارزن :

گرگان 9800

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 00000

پرک آرژانتین بندر امام 16100

پلت برزیل تهران 00000


فول فت 27000

کنجاله کلزا :

یگانه گرگان 10850


گلبهار اصفهان 00000

بین گرگان 00000

خاوردشت گرگان 10650


بهپاک بهشهر 00000

کنجاله تخم پنبه :


داخلی گرگان 12400

داخلی سبزوار 15400

روغن خام سویا :

ورامین 39900

روغن خام کلزا :

تهران 39500

پودر چربی :


مالزی تهران 40000

اسید چرب :

تهران درجه 1 34500

تهران درجه 2 00000


پودر ماهی :


کیلکا گیلان 61000

جنوب گیلان 35000

جنوب بندر عباس 43000


ترکیبی گیلان 23000


پودر گوشت  :

زنجان 8600

تهران 8200

قزوین 8500

ملاس چغندر قند :

اهواز 7000

جوش شیرین :

چینی تهران 12900


شیراز 18600

دی کلسیم فسفات:


اراک 20500

تهران 20500


یزد 20500

صدف معدنی:

گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 29300

متیونین :

دگوسا 169000

فرانسه 00000

ژاپن 00000

لیزین :

اندونزی 59500پرمنگنات :

چینی تهران 86000

کولین کلراید :


چینی تهران 41000

ترئونین :

تهران 116000

فیتاز:


کمبو آمریکا 120000

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها 


            

   لینک دانلود آهنگ سایت      

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام