دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/6/16
                                                                                                                                                                                          
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز شنبه مورخه 16 شهریور 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10500 - 12000

کاب 8000
- 9500

تخم مرغ:

تهران 36500-39500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 42000-43000

کشتار تهران 59000-63000


مرغ مادر:

منجمد تهران 53500 -55000

زنده تهران 37500-39000


ذرت:
برزیل بندر بوشهر 13000

برزیل بندر امام 12800

برزیل اصفهان 12700

برزیل تهران 12900

گلوتن ذرت :

قزوین  33000

چینی تهران 29500

سبوس ذرت :

تهران فله 6750

تهران کیسه 7100


گندم:


همدان 8200

روس امیرآباد 8320

گلستان 8350

گلوتن گندم :

تهران 35000

جو:


روس امیرآباد 7000

قم 6700

سبوس گندم:


تهران 5650

کرج 5700

سبوس برنج:

تک کوب گرگان 3250

تک کوب رشت 2850


دوکوب معمولی 1350

کامپیوتری مدرن 1450

خوراک دامی 1100

زیر پای دام 850


کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 00000

پرک آرژانتین بندر امام 00000

پلت آرژانتین شیراز 00000

کنجاله کلزا :

یگانه گرگان 10750

گلبهار اصفهان 10850

بین گرگان 10550

خاوردشت گرگان 10550


کنجاله تخم پنبه :


داخلی مشهد 12500

ترکمن مشهد 13700

روغن خام سویا :

ورامین 39800

روغن خام کلزا :

تهران 39500

پودر چربی :

چینی تهران 46000

اسید چرب :

تهران درجه 1 33500

تهران درجه 2 23500

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 61000

جنوب گیلان 35000

جنوب بندر عباس 43000

ترکیبی گیلان 23000

پودر گوشت  :

زنجان 8600

تهران 8200

قزوین 8500

ملاس چغندر قند :

اهواز 7000

جوش شیرین :

چینی تهران 12350


شیراز 18600

دی کلسیم فسفات:


کرج 20500

تهران 20500

یزد 20500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5% دانمارکی 68000

5% مرغک تهران 29300

5% فرازدانه آوند 25500 کرایه حمل با فروشنده


متیونین :

دگوسا 170000

فرانسه 000000

لیزین :

اندونزی 63000


پرمنگنات :

چینی تهران 83000

کولین کلراید :

چینی تهران 42000

فیتاز:


کمبو آمریکا 120000

دان آماده داخلی:

  سوپر استار 16840

 پیش دان 14940

 میان دان 14040

 پس دان 13740

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت