دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/5/29
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز  سه شنبه مورخه 29 مرداد 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12500 - 13000

کاب 9500
- 10600

تخم مرغ:

تهران 35500-40400

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 63000-65000


مرغ مادر:

منجمد تهران 54000 -57000

زنده تهران 38000-40000


ذرت:


برزیل بندر امام 8250

برزیل بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 8050


ذرت علوفه ای :

فسا 1100

سبزوار بسته بندی 300 کیلویی هرکیلو 2000

قزوین 1700

گلوتن ذرت :

قزوین  32000

چینی تهران 28500


گندم:


همدان 8100

روس امیرآباد 8250

قزاق تهران 0000

شیراز 8150

گلوتن گندم :

بجنورد 35000


جو:


روس امیرآباد 6350

مرودشت 6500

همدان 6600

آمل 6350

ارزن :

گلستان 9000

سبوس گندم:


تهران 5900

کرج 5950


سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1350

کامپیوتری مدرن 1450

خوراک دامی 1100

زیر پای دام 850


کنجاله سویا:


پرک برزیل بندر امام 11600

پرک هندی بندر امام 11700

پلیت برزیل شیراز 00000

کنجاله کلزا :

خاوردشت گرگان 10900

اکسدانه کرج 00000

یگانه گرگان 10700

گلستان گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 11300

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 13200

ترکمن مشهد 13100

داخلی مشهد 00000


روغن خام سویا :

ورامین 43000

پودر چربی :


چینی تهران 46000

پودر ماهی :


کیلکا گیلان 62000

جنوب گیلان 36000

جنوب بندر عباس 45000


ترکیبی گیلان 25000

جنوب گیلان 32000


پودر گوشت  :

زنجان 8600

تهران 8200

قزوین 8500

ملاس چغندر قند :

اهواز 7000

جوش شیرین :

چینی تهران 14200


شیراز 17500

دی کلسیم فسفات:


کرج 20500

تهران 20500


یزد 20500

صدف معدنی:

گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800

کنسانتره طیور گوشتی :


2.5% دانمارکی 68000

5% مرغک تهران 29300

5% فرازدانه آوند 25500 کرایه حمل با فروشنده

متیونین :

دگوسا 172500

فرانسه 170000

لیزین :

اندونزی 65500



پرمنگنات :

چینی تهران 85000

کولین کلراید :


چینی تهران 42000

ترئونین :

چینی تهران 126000

دان آماده خارجی :


پیش دان هفته اول کانادایی 19250

دان آماده داخلی:

  سوپر استار 16840

 پیش دان 14940

 میان دان 14040

 پس دان 13740


توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها 


            

   لینک دانلود آهنگ سایت  

 

     دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام