دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/5/10
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز پنجشنبه مورخه 10 مرداد 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب 00000
- 00000

تخم مرغ:

تهران 28500-31500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 47000-48000

کشتار تهران 63000-65000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -51500

زنده تهران 34000-36500


ذرت:

برزیل تهران 10800

برزیل شیراز 950
0

روس امیرآباد 0000

برزیل دزفول 9500

ذرت علوفه ای :

فسا 1100

سبزوار بسته بندی 300 کیلویی هرکیلو 2000

قزوین 1700

گلوتن ذرت :

قزوین  32000

چینی تهران 28500

گندم:


همدان 8100

روس امیرآباد 8250

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6400

کرمانشاه 6350

همدان 6400

اوکراین فسا 6100

مرودشت 6350

سبوس گندم:


تهران 5300

کرج 5300

تبریز 5500

اصفهان 0000

فسا 0000

کرج 5300

تبریز 5500


ایذه 4950

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1350

دوکوب کامپیوتری 1250

خوراک دامی 1100

زیر پای دام 750


کنجاله سویا:


پرک هندی تهران 16600

پرک هندی بندر امام 00000

پرک هندی اصفهان 16200

فول فت تهران 00000

کنجاله کلزا :

خاوردشت گرگان 11500

اکسدانه کرج 11800

یگانه گرگان 11800

جویبار 11400

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10800

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 13200

ترکمن مشهد 13100

داخلی مشهد 12600


روغن خام سویا :

ورامین 43000

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 62000

جنوب گیلان 36000

جنوب بندر عباس 45000

ترکیبی گیلان 25000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

آذربایجان غربی 7000

تهران 7300

ملاس چغندر قند :

اهواز 7000

جوش شیرین :

چینی تهران 13500


شیراز 17600

دی کلسیم فسفات:


کرج 19000

تهران 19000

اراک 18500

دورود 19000


صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5% دانمارکی 68000

5% مرغک تهران 29300

5% فرازدانه آوند 25500 کرایه حمل با فروشنده


متیونین :

دگوسا 160000

لیزین :

اندونزی 60000

دان آماده خارجی :

پیش دان هفته اول کانادایی 19250

دان آماده داخلی:

  سوپر استار 18600

 پیش دان 16650

 میان دان 15370

 پس دان 14380

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت