دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/5/9
                                                                                                                                                                                          
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز چهارشنبه مورخه 9 مرداد 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12800 - 13600

کاب 10500
- 11300

تخم مرغ:

تهران 28000-31000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-43000

کشتار تهران 60000-62000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -51500

زنده تهران 34000-36500


ذرت:

برزیل تهران 10650

برزیل شیراز 910
0

روس امیرآباد 0000

برزیل دزفول 9450

ذرت علوفه ای :

فسا 1100

سبزوار بسته بندی 300 کیلویی هر کیلو 2000

قزوین 1700

گلوتن ذرت :

قزوین  32000

چینی تهران 28500

گندم:


همدان 8100

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6350

کرمانشاه 6400

همدان 6400

اوکراین فسا 6100

مرودشت 6350

سبوس گندم:


تهران 5300

کرج 5300

تبریز 5500

اصفهان 5100

فسا 5300

شیراز 5200

بندر عباس 5000


دزفول 5600

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پرک هندی تهران 15850

پرک هندی بندر امام 15100

گلبهار اصفهان 00000

فول فت تهران 31000

کنجاله کلزا :

خاوردشت گرگان 11800

اکسدانه کرج 11800

یگانه گرگان 11800

گنبد 00000

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10800

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 13200

ترکمن مشهد 13100

داخلی مشهد 12600


روغن خام سویا :

ورامین 43000

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 62000

جنوب گیلان 36000

جنوب بندر عباس 45000

ترکیبی گیلان 25000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

آذربایجان غربی 7000

تهران 7300

ملاس چغندر قند :

اهواز 7000

جوش شیرین :

چینی تهران 13500


شیراز 17600

دی کلسیم فسفات:


کرج 19000

تهران 19000

اراک 18500

دورود 19000


صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5% دانمارکی 68000

5% مرغک تهران 29300

5% فرازدانه آوند 25500 کرایه حمل با فروشنده


متیونین :

دگوسا 160000

لیزین :

اندونزی 60000

دان آماده خارجی :

پیش دان هفته اول کانادایی 19250

دان آماده داخلی:

  سوپر استار 18600

 پیش دان 16650

 میان دان 15370

 پس دان 14380

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت