دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/5/2
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روزچهارشنبه مورخه 2 مرداد 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 11800 - 12300

کاب 9500
- 10000

تخم مرغ:

تهران 24000-27000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-43000

کشتار تهران 58000-62000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -51500

زنده تهران 34000-36500


ذرت:

برزیل شیراز9250

برزیل اصفهان 9400

داخلی دزفول 9100

برزیل دزفول 9250

برزیل تهران 9350

ذرت علوفه ای :

فسا 1100

سبزوار بسته بندی 300 کیلویی 2000

گلوتن ذرت :

قزوین  25500

چینی تهران 27850

گندم:


قزاق امیرآباد 0000

فسا 8100


اراک 8100

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس نوشهر 6300

روس امیرآباد 6350

اوکراین شیراز 6200

مرودشت 0000

همدان 6350

فریدونکنار 6450

ارزن :

گرگان 00000

سبوس گندم:


تهران 5350

کرج 0000

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پرک هندی بندرامام 15800

پرک هندی تهران 15400

پرک هندی شیراز 15150

برزیل سبزوار 16100

گلبهار اصفهان 15850

فول فت تهران 30000

کنجاله کلزا :

بین گرگان 10500

یگانه گرگان 11000

اکسدانه کرج 11000

بهپاک بهشهر 00000

گنبد 10700

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10800

پنبه دانه :

سبزوار 00000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 13050

ترکمن مشهد 13000

داخلی مشهد 12500


روغن خام سویا :

ورامین 43000

گرگان 00000

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

آذربایجان غربی 7000

تهران 7300

ملاس چغندر قند :

اهواز 7000

جوش شیرین :

چینی تهران 12600


شیراز 15600

دی کلسیم فسفات:


کرج 19000

تهران 19000

اراک 18500

دورود 19000


صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5% دانمارکی 68000

5% مرغک تهران 29300

5% فرازدانه آوند 25500 کرایه حمل با فروشنده


متیونین :

دگوسا 158000

لیزین :

اندونزی 58000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 000000

کمین بلژیک با فیتاز 000000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 000000

پرمنگنات :


چینی تهران 86000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 43500

ترئونین :


چینی تهران 132500

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده خارجی :

پیش دان هفته اول کانادایی 19250

دان آماده داخلی:

  سوپر استار 17600

 پیش دان 15650

 میان دان 14370

 پس دان 13380

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت