دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/4/30
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز یکشنبه مورخه 30 تیر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12000 - 12500

کاب 10500
- 11000

تخم مرغ:

تهران 23000-25000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-42000

کشتار تهران 57000-61000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -51500

زنده تهران 34300-36500


ذرت:

برزیل شیراز9600

برزیل جویبار 9500

داخلی دزفول 0000

برزیل دزفول 0000

روس امیرآباد 9400

ذرت علوفه ای :

فسا 1100

سبزوار بسته بندی 300 کیلویی 2000

گلوتن ذرت :

قزوین  38500

چینی تهران 27850

گندم:


قزاق امیرآباد 7850

فسا 0000


اراک 0000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس نوشهر 0000

روس امیرآباد 6400

اوکراین شیراز 0000

مرودشت 0000

همدان 0000

فریدونکنار 0000

ارزن :

گرگان 10900

سبوس گندم:


تهران 5250

کرج 5260

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پرک هندی بندرعباس 15850

پرک هندی بندر بوشهر 00000

پرک هندی شیراز 15900

برزیل دزفول 00000

بهپاک بهشهر 00000

کنجاله کلزا :

خاوردشت گرگان 10600

یگانه گرگان 10900

اکسدانه کرج 11100

بهپاک بهشهر 00000

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10800

پنبه دانه :

سبزوار 00000

کنجاله تخم پنبه :


گرگان 11600

روغن خام سویا :

ورامین 43000

گرگان 00000

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

آذربایجان غربی 7000

تهران 7300

ملاس چغندر قند :

اهواز 7000

جوش شیرین :

چینی تهران 12600


شیراز 15600

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 21500

اراک 21000

دورود 20700


صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5% دانمارکی 76500

5% مرغک تهران 29300

5% فرازدانه آوند 25500 کرایه حمل با فروشنده


متیونین :

دگوسا 161000

لیزین :

اندونزی 61000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 000000

کمین بلژیک با فیتاز 000000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 000000

پرمنگنات :


چینی تهران 86000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 43500

ترئونین :


چینی تهران 132500

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

  سوپر استار 17600

 پیش دان 15650

 میان دان 14370

 پس دان 13380

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت