دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/4/29
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز شنبه مورخه 29 تیر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12200 - 12800

کاب 10000
- 10500

تخم مرغ:

تهران 23500-26000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-42000

کشتار تهران 57000-61000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -51500

زنده تهران 34300-36500


ذرت:


برزیل شیراز9600

برزیل تهران 9850

داخلی دزفول 9000

برزیل دزفول 9250

روس امیرآباد 10100


ذرت علوفه ای :

فسا 1100

سبزوار بسته بندی 300 کیلویی 2000

گلوتن ذرت :

قزوین  38500


گندم:


همدان 7600

فسا 7600


اراک 7400

گلوتن گندم :

بجنورد 35000


جو:


روس نوشهر 6300

روس امیرآباد 6330

اوکراین شیراز 5950

مرودشت 6300

همدان 6150

فریدونکنار 0000

ارزن :

گرگان 10500

سبوس گندم:


تهران 5200

کرج 5220


سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پرک هندی بندرعباس 15600

پرک هندی بندر بوشهر 15800

پرک هندی شیراز 16000

برزیل دزفول 16050

بهپاک بهشهر 17450

کنجاله کلزا :

بین گرگان 10550

یگانه گرگان 10900

اکسدانه کرج 11100

بهپاک بهشهر 10750

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10750

پنبه دانه :

سبزوار 15500

کنجاله تخم پنبه :


گرگان 11650

گرگان 10700

قزاق مشهد 13050

ترکمن مشهد 13000

پر چرب سبزوار 13500

داخلی مشهد 12500

روغن خام سویا :

تهران 45000

گرگان 00000

پودر چربی :


چینی تهران 46000

پودر ماهی :


کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000


جنوب گیلان 32000


پودر گوشت  :

آذربایجان غربی 7000

تهران 7300

ملاس چغندر قند :

اهواز 7000

جوش شیرین :

چینی تهران 13100


شیراز 15600

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 21500


اراک 21000

دورود 20700


صدف معدنی:

گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :


2.5% دانمارکی 76500

5% مرغک تهران 29300

5% فرازدانه آوند 25500 کرایه حمل با فروشنده

متیونین :

دگوسا 161000

لیزین :

اندونزی 61000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 000000

کمین بلژیک با فیتاز 000000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 000000

پرمنگنات :


چینی تهران 86000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 43500

ترئونین :


چینی تهران 132500

سوئیس تهران 000000


آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

  سوپر استار 17600

 پیش دان 15650

 میان دان 14370

 پس دان 13380


توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها 


            

   لینک دانلود آهنگ سایت      

 

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام