دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/4/15
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز شنبه مورخه 15 تیر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 11500 - 12000

کاب
9500 - 10000

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 8000 - 8500

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 4000 - 4500

تخم مرغ:

تهران 24000-26500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-42000

کشتار تهران 59000-61000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -52000

زنده تهران 35000-36000


ذرت:

برزیل بندر امام 7800

دزفول 8200

ذرت علوفه ای :

فسا 1200

گلوتن ذرت :

قزوین  38500

گندم:


ورامین 7800

همدان 7600

فسا 7700


قم 7800

دوروم شیراز 7700

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6220

اوکراین شیراز 6350

شهر کرد 6180

سبوس گندم:


تهران 0000

کرج 5220

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پلت آرژانتین بندر امام 12050

پلت گلبهار اصفهان 14050

فول فت تهران 28500

کنجاله کلزا :

بین گرگان 9950

یگانه گرگان 10900

بهپاک بهشهر 10850


گنبد 00000

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10750

گلستان گرگان 10800

پنبه دانه :

گرگان 00000

کنجاله تخم پنبه :


گرگان 11650

گرگان 12100

قزاق مشهد 11950

ترکمن مشهد 12650

پر چرب سبزوار 13500


روغن خام سویا :

تهران 45000

گرگان 00000

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

آذربایجان غربی 7900

تهران 73000

جوش شیرین :

چینی تهران 13700


شیراز 15500

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 21500

اراک 21000

دورود 20700


صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

متیونین :

دگوسا 166000

لیزین :

اندونزی 66000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 989000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 54000

ترئونین :


چینی تهران 148000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت