دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/4/13
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز پنجشنبه مورخه 13 تیر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب
0000 - 0000

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 0000 - 0000

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 25000-27500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 43500-44500

کشتار تهران 63000-66000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -52000

زنده تهران 35000-36000


ذرت:

روس امیر آباد 0000

برزیل بندر امام 7250

برزیل بندر امام 6850

برزیل بندر امام 7550

اوکراین بندر امام 0000

دزفول 7900

ذرت علوفه ای :

فسا 1200

گلوتن ذرت :

قزوین  38500

گندم:


گرمسار 7750

کرمانشاه 6150

ورامین 7800

همدان 7600

فسا 7700


قم 7800

دوروم شیراز 7700

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6190

مرودشت 6600


اوکراین شیراز 6350

سبوس گندم:


تهران 5300

کرج 5300

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پلت برزیل بندر امام 10550

پرک برزیل بندر امام 11900

پلت برزیل بندر امام 12600

پرک هندی بندر عباس 13750

پرک هندی بندر امام 14050

پلت گلبهار اصفهان 14050

بهپاک بهشهر 000000

فول فت تهران 28500

کنجاله کلزا :

بین گرگان 9950

یگانه گرگان 10900

بهپاک بهشهر 10850


گنبد 00000

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10750

گلستان گرگان 10800

پنبه دانه :

گرگان 00000

کنجاله تخم پنبه :


گرگان 11650

گرگان 12100

قزاق مشهد 11950

ترکمن مشهد 12650

پر چرب سبزوار 13500


روغن خام سویا :

تهران 45000

گرگان 00000

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

آذربایجان غربی 7900

تهران 73000

جوش شیرین :

چینی تهران 13700


شیراز 15500

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 21500

اراک 21000

دورود 20700


صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

متیونین :

دگوسا 166000

لیزین :

اندونزی 66000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 989000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 54000

ترئونین :


چینی تهران 148000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت