دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/4/8
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز  شنبه مورخه 8 تیر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10200 - 11700

کاب
8500 - 9500

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 8000 - 8500

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 4500 - 5000


تخم مرغ:

تهران 22500-25000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-42000

کشتار تهران 59000-61000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -52000

زنده تهران 35000-36000


ذرت:


روس امیر آباد 8300

برزیل بندر امام 7250

برزیل بندر امام 6850


دزفول 7850


ذرت علوفه ای :

فسا 0000

گلوتن ذرت :

قزوین  38500


گندم:


گرمسار 8000

ورامین 8000


فسا 7700

قم 8000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000


جو:


روس امیرآباد 6350

مرودشت 6700

آمل 6320

سبوس گندم:


تهران 5400

کرج 5400


سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پلت برزیل بندر امام 10550

پرک برزیل بندر امام 11900

پلت برزیل بوشهر 12350


پرک هندی بندر عباس 12300

پرک هندی بندر امام 12500

پلت گلبهار اصفهان 14000

فول فت تهران 28500

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 9900

گلستان گرگان 10050

بهپاک بهشهر 10050


گنبد 10000

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10800

پنبه دانه :

گرگان 00000

کنجاله تخم پنبه :


گرگان 11650

گرگان 00000

قزاق مشهد 12050

ترکمن مشهد 12650

پر چرب سبزوار 13500

روغن خام سویا :

تهران 45000

گرگان 00000

پودر چربی :


چینی تهران 46000

پودر ماهی :


کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000


جنوب گیلان 32000


پودر گوشت  :

آذربایجان غربی 7900

تهران 73000

جوش شیرین :

چینی تهران 13700


شیراز 15500

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 21500


اراک 21000

دورود 20700


صدف معدنی:

گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :


5% تهران 29300

متیونین :

دگوسا 166500

لیزین :

اندونزی 66500

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 989000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 54000

ترئونین :


چینی تهران 148000

سوئیس تهران 000000


آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها 


            

   لینک دانلود آهنگ سایت       دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام