دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/4/2
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز یکشنبه مورخه 2 تیر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10500 - 11500

کاب
8000 - 9000

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 8000 - 8500

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 4500 - 5000

تخم مرغ:

تهران 24500-27500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-42500

کشتار تهران 56000-59000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -52000

زنده تهران 34000-35000


ذرت:

روس امیر آباد 8400

برزیل بندر امام 7850

اوکراین بندر امام 7150

اوکراین بندر امام 7250

اوکراین بندر امام 6900

برزیل اراک 8200

برزیل شیراز 7800

برزیل مشهد 0000

دزفول 8300

ذرت علوفه ای :

فسا 1200

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


گرمسار 8000

ورامین 7950

فسا 7700


دوروم داراب 7900

قم 8000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6350

تهران 6600

اوکراین شیراز 6400

مرودشت 6700


تهران 6480

آمل 6320


سبوس گندم:


تهران 5600

کرج 5550

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پرک برزیل اراک 14100

پلت برزیل بندر امام 10600

پلت گلبهار اصفهان 14000

پرک هندی بندر امام 12600

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 11200

یگانه گرگان 00000

گلستان گرگان 10300

بهپاک بهشهر 10250

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10900

قزاق مازندران 00000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 13700

ترکمن مشهد 12200

قزاق مشهد 12600

گرگان 10700

روغن خام سویا :

تهران 43500

گرگان 33500

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

تهران 6700

جوش شیرین :

چینی تهران 13700


دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 21500

اراک 21000

دورود 20700


صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

متیونین :

دگوسا 167000

لیزین :

اندونزی 67000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 989000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 54000

ترئونین :


چینی تهران 148000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت