دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/3/30
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز پنجشنبه مورخه 30 خرداد 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب
0000 - 0000

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 0000 - 0000

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 26000-29000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 40000-41000

کشتار تهران 52000-55000


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

برزیل بندر امام 6800

اوکراین بندر امام 7100

برزیل اراک 8150

برزیل شیراز 7750

برزیل مشهد 8400

دزفول 8250

ذرت علوفه ای :

فسا 1200

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


گرمسار 8000

ورامین 7950

فسا 7700


قم 8000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6350

تهران 6600

اوکراین شیراز 6400

مرودشت 6700


تهران 6480

آمل 6320


سبوس گندم:


تهران 5600

کرج 5550

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 12650

پرک هندی بندر امام 12900

پرک هندی بندر امام 13300

پرک برزیل بندر امام 10600

پرک هندی بندر بوشهر 13220

پرک برزیل اراک 14100

پرک برزیل دزفول 14300

پلت گلبهار اصفهان 14050

پرک برزیل مشهد 13950

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 11250

یگانه گرگان 10100

گلستان گرگان 10100

بهپاک بهشهر 10000

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10700

قزاق مازندران 00000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 13500

قزاق مشهد 12300

روغن خام سویا :

تهران 43500

گرگان 33500

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

تهران 6700

جوش شیرین :

چینی تهران 13700


دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 21500

اراک 21000

دورود 20700


صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

متیونین :

دگوسا 166000

لیزین :

اندونزی 66000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 989000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 54000

ترئونین :


چینی تهران 148000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت