دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/3/22
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز چهار شنبه مورخه 22 خرداد 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10500 - 11000

کاب
7800 - 8300

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 8500 - 9000

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 6000 - 6500

تخم مرغ:

تهران 27000-30000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 38000-39000

کشتار تهران 53500-56000


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

برزیل تهران 0000

برزیل بندر امام 6850

برزیل بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 7650

برزیل اراک 8400

برزیل شیراز 8400

دزفول 8650

ذرت علوفه ای :

فسا 1200

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


دزفول 7900

کرمان 7900

دوروم کازرون 7900

کازرون 7800


گرمسار 8200

ورامین 8200


گرگان 0000

قم 0000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6450

روس نوشهر 6350

آلمان بندر امام 6500

اوکراین شیراز 0000

مرودشت شیراز 0000

شمال 6450

سبوس گندم:


تهران 5600

کرج 5550

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پرک برزیل بندر امام 13900

پرک برزیل شیراز 14350

پرک هندی بندر امام 13650

پرک هندی بندر امام 00000

پرک هندی آمل 00000

پلت برزیل مرودشت 14500

پرک برزیل دزفول 00000

پلت ناز اصفهان 00000


پرک برزیل اراک 14200

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 11300

یگانه گرگان 10200

گلستان گرگان 10150

بهپاک بهشهر 10050

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10800

قزاق مازندران 00000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 13600

قزاق مشهد 12500

روغن خام سویا :

تهران 43500

گرگان 33500

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

تهران 6700

جوش شیرین :

چینی تهران 13700


دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 21500

اراک 21000

دورود 20700


صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

متیونین :

دگوسا 168500

لیزین :

اندونزی 68500

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 90000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 54000

ترئونین :


چینی تهران 148000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت