دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/3/18

                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز شنبه مورخه 18 خرداد 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10700 - 11200

کاب
7500 - 8000

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 0000 - 0000

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 0000 - 0000

تخم مرغ:

تهران 29000-32000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 38000-39000

کشتار تهران 53500-56000


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

برزیل بندر امام 7900

برزیل بندر امام 6850

اوکراین بندر امام 6870

برزیل اراک 8850

برزیل شیراز 8400

دزفول 8650

ذرت علوفه ای :

فسا 1200

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


دزفول 7800

کرمان 7800

دوروم کازرون 7800

کازرون 7650


گرمسار 8100

ورامین 8100


خرم آباد 8100

گرگان 7550

گنبد 7550


گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6450

آلمان بندر امام 6350

اوکراین شیراز 6500

مرودشت شیراز 6800

تهران 6750

سبوس گندم:


تهران 5550

کرج 5550

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پرک برزیل دزفول 14250

پرک برزیل شیراز 13700

پرک هندی بندر امام 13300

پلت برزیل سنندج 14700

پلت برزیل مرودشت 14400

پرک برزیل تهران 13750

بهپاک بهشهر 13900


پرک برزیل اراک 13700

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 11300

یگانه گرگان 10450

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 11050

قزاق مازندران 11000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 13600

قزاق مشهد 12300

روغن خام سویا :

تهران 43500

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

تهران 6500

جوش شیرین :

چینی تهران 13700


دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 21500

اراک 21000

دورود 20700


صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

متیونین :

دگوسا 168500

لیزین :

اندونزی 71000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 91000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 59000

ترئونین :


چینی تهران 162000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت