دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/3/11
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز شنبه مورخه 11 خرداد 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10000 - 10500

کاب
7000 - 7500

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 8500 - 9000

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 5000 - 5500

تخم مرغ:

تهران 29500-32000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 39000-40000

کشتار تهران 54500-57500


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

اوکراین بندر امام 7800

برزیل بندر امام 7800

برزیل شیراز 8650

برزیل بندر امام 8750

اوکراین بندر امام 8300

دزفول 8650

ذرت علوفه ای :

فسا 1200

گلوتن ذرت :

چینی  22000

گندم:


دزفول 7800

کرمان 7800

دوروم کازرون 7800

کازرون 7650


گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6650

آلمان بندر امام 6400

اوکراین شیراز 6450

مرودشت شیراز 6750

ورامین 8300


گرمسار 8300

آمل 6520

سبوس گندم:


تهران 5600

کرج 5650

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پلت برزیل بندر امام 14300

پرک برزیل بندر امام 14200

پلت برزیل دزفول 14300

پلت برزیل و پرک هند مخلوط شیراز 13800

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 11900

خاوردشت گرگان 10950

یگانه گرگان 10650

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 11050

قزاق مازندران 11000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 13550

قزاق مشهد 12500

گرگان 00000

روغن خام سویا :

تهران 43500

جوش شیرین :

چینی تهران 13700

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

تهران 6500

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 29300

5% تهران 25500

متیونین :

دگوسا 168500

لیزین :

اندونزی 72500

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 91000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 59000

ترئونین :


چینی تهران 162000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت